København vertskap for FN-toppmøte i 2009

0
696
Danmark blir vertskap for FNs avgjørende klimatoppmøte i 2009 hvor en ”ny Kyoto-avtale” skal falle på plass.

En ny global klimaavtale om å begrense utslipp av drivhusgasser skal inngås senest i 2009. Det er nødvendig dersom avtalen skal rekke å bli juridisk gyldig og tre i kraft når Kyoto-protokollen utløper ved utgangen av 2012.

På et pressemøte i dag la statsminister Anders Fogh Rasmussen vekt på at oppgaven med å huse klimatoppmøtet er hele Danmarks oppgave, og at alle krefter skal mobiliseres.

Kriteriet for suksess for møtet, som skal finne sted i begynnelsen av desember 2009, er en ny global klimaavtale som avløser den nåværende Kyoto-avtalen som utløper i 2012. Og her skal alle de store CO2-utslipperne som Kina, India og USA tilslutte seg.

USA alene står for en fjerdedel av hele verdens utslipp av CO2.

– USA er nøkkelen for virkelig å få effekt av en klimaavtale, sa statsministeren på pressemøtet og fremhevet at han vil bruke sine gode forbindelser i landet. USA har ikke underskrevet den gjeldende Kyoto-avtalen.

(Kilde: Ritzau)