Verdens lærerdag 2012: Stå opp for lærerne!

0
641
International Lærerdag 2012nsp 47

International Lærerdag 2012nsp 47

5. oktober 2012 – Har du hatt – eller har du – en lærer med den unike evnen til å formidle kunnskap på en sånn måte at selv de kjedeligste delene av et fag blir spennende? Anse deg selv som heldig.  

I dag er lærere i mange land rundt om i verden – enten de har denne spesielle egenskapen eller ei – for lite verdsatte, underbetalte eller i enkelte tilfeller helt ulønnede. ”Stå opp for lærerne!” er slagordet til verdens lærerdag 5. oktober 2012, som UNESCO feirer sammen med sine partnere: Den internasjonale arbeidsorganisjonen ILO, UNDP, UNICEF og Education International (EI).
 
Å stå opp for læreryrket innebærer å tilby tilstrekkelig utdanning, kontinuerlig faglig utvikling og beskyttelse av lærerrettigheter.

Over hele verden gir god utdanning håp og løfter om en bedre levestandard. Uten kompetente og motiverte lærere fins det imidlertid heller ingen god utdanning.

– Vi vil at lærere skal ha støttende omgivelser og adekvat opplæring, såvel som deres rettigheter og ansvar skal sikres… Vi forventer mye av lærerne, og de må til gjengjeld kunne forvente like mye av oss. Denne internasjonale lærerdagen er en mulighet for alle til å ta et standpunkt og stå opp for lærerne, sier Irina Bokova, generalsekretær i UNESCO.

Lærerne hjelper elever til å behandle informasjon fra flere kilder, å samarbeide, å tenke kritisk, å takle problemer og å ta informerte valg.   

Hvorfor stå opp for lærerne? Fordi yrket er i ferd med å miste status i mange deler av verden. tross den avgjørende rollen lærerne spiller. Verdens lærerdag retter oppmerksomheten mot behovet for å høyne yrkets status – ikke bare til beste for lærere og elever, men for samfunnet i sin helhet. Vi må anerkjenne den avgjørende rollen lærerne spiller i å bygge framtida.