Mental sykdom kan ramme alle aldre

0
666
Flickr/ .v1ctor Casale. ((CC BY 2.0)

 

Flickr/ .v1ctor Casale. ((CC BY 2.0)
10. OKTOBER, 2013 – Den 10. oktober hvert år markeres den internasjonale dagen for mental helse. Mental sykdom kan inntreffe gamle som unge. Hele familier berøres hvis et familiemedlem lider av en form for mental sykdom. I år fokuserer den internasjonale dagen, som ble startet av verdens helseorganisasjon, på den aldrene delen av befolkningen.

De nordiske landene står overfor store utfordringer. Ifølge undersøkelser gjort av Norden er mental sykdom fremtidens store folkehelseproblem, og er en voksende årsak til uførhet. Antallet sykemeldinger og førtidspensjoneringer grunnet mental sykdom har økt kraftig i de nordiske landene.

Fordelingen mellom unge og gamle befolkningsrupper er skjev. Ved år 2050 forventes andelen eldre å ha doblet seg fra 11% til 22%. Andelen eldre i verden blir dermed større enn andelen unge. Et individs mentale helse påvirkes av flere ulike faktorer som endrer seg gjennom hele livet. Sosiale, psykologisk og biologiske aspekter påvirker et individs oppfatning av deres mentale helse.

Mange eldre mister sin selvstendighet og blir avhengige av andre, deres sosioøkonomiske status kan svekkes når de pensjoneres, de opplever død og angst, og isoleres fra samfunnet, venner og familie. Disse faktorene kan lede til mental sykdom eller ubalanse.

20% av mennesker over 60% år lider av mentale eller nevrologiske sykdommer, blant disse er blant annet demens og depresjon. En fjerdedel av alle selvmordstilfeller skjer i i aldesgruppen over 60 år. I dag lever ca 35.6 millioner mennesker med demens verden over, dette tallet er forvenete å dobles innen de neste 20 årene. Misbruk og ensomhet overses ofte når det kommer til den eldre generasjonen.

Mental sykdom henger sterkt sammen med fysiske helseproblemer. En person med god mental helse har større sannsynlighet for å håndtere og overleve sykdommer som anstrenger kroppen fysisk, som hjerteproblemer.

Den internasjonale dagen for mental helse løfter mentale helseproblem frem i lyset, jobber for å minske stigmaet assosiert med mental sykdom og oppmuntrer stater over hele verden til å bedre vilkårene for mentalt syke. Mange eldre har ikke tilgang til de mentale helsetjenester de har krav på i dagens samfunn. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa i sine uttalelser i anledning dagen at «Eldre voksne er utsatt for fysisk misbruk og skammelige overgrep. Disse overgrepene kan forårsake mental sykdom.» Ban Ki-moon oppfordret alle stater til å gjennomføre verdens helseorganisasjons handlingsplan for å 2020, med fokus på eldre som er spesielt utsatte i samfunnet.