Menneskerettighetsdagen: FN feirer ungdommen 

I år markeres FNs Menneskerettighetsdag under temaet “Youth Stand Up for Human Rights.”

FNs generalsekretær, António Guterres, sa i en uttalelse at FN på Menneskerettighetsdagen feirer unges rolle for å fremme menneskerettighetene.

– Over hele verden marsjerer, organiserer og snakker unge mennesker: For retten til et sunt miljø, for like rettigheter for kvinner og jenter, til å delta i beslutninger og til å uttrykke sine meninger fritt. De marsjerer for sin rett til en fremtid med fred, rettferdighet og like muligheter, sa Guterres. 

Menneskerettighetsdagen vil i år feire ungdommens potensial som konstruktive forandringsagenter, forsterke deres stemmer og engasjere et bredt spekter av globale målgrupper for å fremme og beskytte rettigheter.

I løpet av de neste to ukene vil en kampanje ved navn “Stand Up for Human Rights” igangsettes. Kampanjen ønsker å oppmuntre og vise fram hvordan ungdom over hele verden står opp for eksempelvis menneskerettigheter, mot rasisme, hatefulle ytringer, mobbing, diskriminering og klimaendringer. 

– Det er særdeles passende at vi i år markerer menneskerettighetsdagen under den avgjørende FN-konferansen i Madrid for å opprettholde klimarettferdighet,» sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet 

– Vi skylder en stor takk til alle de millionene barn, tenåringer og unge voksne som har stått opp og snakket høyere og høyere om krisen vår planet står overfor. Med rette påpeker disse ungdommene at det er deres fremtid som står på spill, og fremtiden for alle de som ennå ikke er født. 

Med 1,2 milliarder mennesker i alderen 15-24 år globalt utgjør unge nå en av hver sjette person på jorden. Det er flere ungdom og unge voksne i dag enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie. De er generelt bedre utdannede, sunnere og har større tilgang til teknologi og informasjon som kan brukes for å stå opp for menneskerettighetene. 

Du kan finne offisielt kampanjemateriale for Menneskerettighetsdagen her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19