Migrasjonsspørsmål debatteres i Stockholm

0
698


14. MAI, 2014 – Fra 14. – 16. mai arrangeres Det globale forum for migrasjon og utvikling (GFMD) i Stockholm. Det er kulmineringen på det svenske ordførerskapet hos GFMD, som har vart 18 måneder.

Møtet ble åpnet av kronprinsesse Victoria og FNs generalsekretær Ban Ki-moon holdt åpningstalen sammen med den svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt.

Forumet samler over 500 delegater fra mer enn 140 land og gir en unik plattform for ministre, embetsmenn, FN-ansatte og representanter fra andre internasjonale organisasjoner til å møtes og utveksle kunnskap og erfaringer om migrasjon og utvikling. Møtet resulterer ikke i bindende beslutninger, men skal skape en plattform hvor grunnlaget for økt samarbeid og konsensus kan utvikles.

Verdens 232 millioner migrantarbeidere bidrar enormt til verdensøkonomien. Summene som sendes hjem antas å være tre ganger høyere enn verdens samlede bistand.

De nøye overvåkede grensene og strenge regler for arbeidskraft som finnes i mange land i verden betyr at mange innvandrere risikerer å ende i en ytterst vanskelig situasjon. Ifølge ILO tvangsarbeider minst 21 millioner mennesker i verden, mange av dem innvandrere.

Hverken Norge eller noen andre EU-land har underskrevet FNs konvensjon om rettigheter for migrantarbeidere. Konvensjonen beskriver blant annet migrantarbeideres rett til å organisere seg, som er viktig for å være i stand til å gjøre krav på bedre arbeidsvilkår.

I dag finnes det 232 millioner migranter på verdensbasis. Migrasjon bidrar til utvikling og fattigdomsbekjempelse, da folk får mulighet for å øke deres inntekt og livskvalitet.

Innvandrere og diasporagrupper bidrar til overføring av store verdier og ifølge tall fra FNs utviklingsprogram (UNDP), opplever migranter i noen tilfeller en 15-dobling i innkomst, en fordobling av skolegang og 16-ganger reduksjon av barnedødelighet.

Følg med på GFMD live her
GFMD på Twitter
GFMD på Facebook