Ørkenspredning – rammer mennesker verden over.

0
1625
Photo: Flickr/ Richard Allaway / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Flickr/ Richard Allaway / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

27. DESEMBER, 2013 – FN konvensjonen for bekjempelse av ørkenspredning (UNCCD) slo tidligere i år fast at antallet nasjoner rammet av ørkenspredning har steget fra 110, til 169 nasjoner.

Hvert år blir ca 70 000 kvadratkilometer fruktbar jord, et område halvparten så stor som Danmark, forvandlet til ørken. I takt med at det blir varmere på kloden, blir det også tørrere. Dette fører til ørkenutbredelse over hele verden.

Tørre områder dekker rundt 40 % av jordas landoverflate, og er hjem til to milliarder mennesker, hvorav 90 % bor i utviklingsland.

Et område hvor situasjonen er spesielt ille er Sahel-området i nordlige Afrika, hvor 80 % av dyrkbar jord et påvirket av ørkenspredning. Dette skaper massive fattigdomsproblemer for menneskene som bor i området. Jorden kan ikke lenger benyttes til landbruk, og millioner mister sitt levebrød. De tydeligste konsekvensene av ørkenspredning er forringelse av beiteområder og nedgang i matvareproduksjonen, noe som igjen fører til fattigdom og usikkerhet.

Det er likevel ikke bare i utviklingsland ørkenspredning er et problem.
En tredjedel av Middelhavslandene er sårbare, samt rundt 85 % av USAs beitemark.

I Kina, spesielt i nordvestlige deler av landet, har klimaendringene og en ikke bærekraftig utvikling gjort ørkenspredning til en av de største miljøutfordringene Kina står overfor.

UNCCD viser til at 27 % av Kinas landmasse er dekket av ørken. I tillegg til dette sprer ørkenen seg i gjennomsnitt over 2.460 kvadratkilometer land hvert år. Nesten 400 millioner mennesker er berørt av ørkenspredning i Kina.

UNCCD pålegger medlemslandene å lage langsiktige handlingsplaner for å hindre og forebygge ørkenspredning. Planene skal ikke bare rette seg mot ørkenspredningen her og nå, men må også inneholde utviklingstiltak som skal gjøre de sosiale forholdene bedre. Konvensjonen handler dermed ikke bare om miljøvern, men skal også fremme utvikling og innbyggernes sosiale og økonomiske menneskerettigheter.

Ørkenspredningen rammer først og fremst mennesker som allerede lever i en ustabil og vanskelig situasjon.

Sjekk ut video om ørkenspredning: