Norden vil ha viktigere rolle i FN

0
720

Islands kandidatur til FNs sikkerhetsråd er hele Nordens kandidatur. Dette var hovedbudskapet på en lunsjmøte om Nordens rolle i FN som fant sted i Stockholm onsdag.

Lunsjmøtet ble arrangert i anledning av at Island for første gang har en kandidat til FNs sikkerhetsråd. Árni Páll Árnason er nestleder i den islandske utenrikskomitéen Althinget og president i Nordisk Råds islandske delegasjon. Han understreker at det er et nordisk kandidatur, fordi alle de nordiske landene arbeider sammen for at Island skal få et sete i Sikkerhetsrådet.

 

– Med vårt kandidatur, ønsker vi å bidra til det internasjonale samfunnet, og spesielt ta opp spørsmålet om beskyttelse av sivile i konflikter og kvinners deltakelse i fredsprosesser, sier Árni Páll Árnason.

 

Jan Eliasson, som tidligere har fungert som FNs generalsekretærs spesialutsending for Darfur, og som også er tidligere utenriksminister og leder av FNs hovedforsamling i 2005-06, spurte deltakerne om å støtte Islands kandidatur.

 

– Vi vil stå opp for felles grunnleggende verdier som kan bære utenrikspolitikken, er han avgjort.

 

Januar Eliasson konstaterte også at de nordiske landenes internasjonale engasjement er viktig, og at det nordiske samarbeidet bør vitaliseres mer på områder som utenriks- og sikkerhetspolitikk.

 

– Samarbeidet bør vitaliseres både internt og eksternt. Og den nordiske tradisjonelle holdningen som setter multilateralisme og folkeretten i sentrum er svært viktig, sier han.

 

Om Island får en plass i Sikkerhetsrådet eller ikke, besluttes 16. oktober, da fem av de ti landene som er ikke-faste medlemmer av rådet skiftes ut. Sist et nordisk land satt i Sikkerhetsrådet var i 2005-2006, da Danmark ble medlem. Sverige har ikke hatt en plass i Sikkerhetsrådet siden 1997-1998.

 

Lunsjmøtet ble arrangert av FN-organisasjonen for Sverige og Norden i Fokus – Nordisk ministerråds informasjonskontor i Stockholm.