Guterres oppfordrer EU til 55% utslippskutt innen 2030

FNs Generalsekretær oppfordret i dag EU til å redusere unionens totale CO2 utslipp med 55% innen 2030.

I en tale til det Europeiske Utenriksrådet uttalte Guterres at:

«Det er helt nødvendig at den Europeiske Union forplikter seg til en utslippsredusering på minst 55% innen 2030 i sine nye nasjonalbestemte bidrag.»

Generalsekretæren uttrykte både en hyllest til EUs klimaengasjement, men understreket også at «vi fortsatt ikke er i nærheten av mållinjen.»

«Hvert land, by, finansinstitusjon og bedrift bør vedta planer for overgangen til netto nullutslipp innen 2050,» sa Guterres.

«Disse planene må være på plass i forkant av COP26 – særlig de nasjonalbestemte bidragene som kreves i henhold til Paris-avtalen, og de nødvendige langsiktige strategiene for karbonnøytralitet.»

Videre anerkjente generalsekretæren EUs ledende arbeid for netto nullutslippsambisjonene blant G20 landene.  Det neste G20 møtet vil foregå digitalt den 21 – 22 November.

«G20 landene – som er ansvarlig for mer enn 80% av jordens klimaforurensing – må lede an i innsatsen,» understreket Guterres.

I Desember vil generalsekretæren arrangere et klimatoppmøtet i samarbeid med Frankrike og Storbritannia for å markere 5-årsdagen til Paris-avtalen.

«Når vi nå nærmer oss Klimatoppmøtet den 12. Desember, og COP26 i November neste år, vil verden igjen se til EU for ledelse i klimakampen,» sa generalsekretæren.

Videre oppfordret han EU til å avvikle all kulldrift.

«Nye kullreserver skal ikke utvinnes, og den eksisterende kullindustrien skal avvikles innen 2030 for OECD-land, og innen 2040 i andre steder. Videre, vil jeg be EU om å stanse den internasjonale finansieringen av fossile brensler, og fremme et skatteskifte fra inntekt til karbon.»

Generalsekretærens digitale hovedtale til det Europeiske Utenriksrådet ble etterfulgt av en paneldebatt med blant andre den svenske utenriksministeren Ann Linde, den polske miljø- og klimaministeren Michał Kurtyka, og den franske økologiministeren Barbara Pompili.

Les også: Guterres utfordrer Nordiske Råd

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19