Fra finsk politi til FNs fredsbevarende styrke på Kypros

Etter 34 år i finsk politi har Satu Koivu de siste to årene tjenestegjort på Kypros som senior politirådgiver i UNFICYP. Dette er FNs fredsbevarende styrke på Kypros.

Satu Koivu er den første finnen som innehar en ledende stilling i FNs fredsbevarende politistyrke. Koivu har en lang karriere bak seg, som blant annet inkluderer arbeid med ordenstjeneste, organisert kriminalitet, kriminaletterforskning og førstelinjetjeneste. Hun har også vært vakthavende offiser, lærer, stabssjef og sjef for HR-utvikling. Karrieren omfatter også oppdrag for EUs sivile politi i Palestina.

Satu-potrett
Satu Koivu har over 30 års fartstid i det finske politiet. © UNFICYP.

UNRIC kontakter Satu Koivu på Kyprus i det hun nylig har takket ja til et tredje år på Kypros. Hun ønsker å bli et ekstra år for å blant annet sikre kontinuitet på tjenestestedet ettersom det er en betent situasjonen på Kypros.

FN-oppdragets mandat stammer fra et vedtak i FNs sikkerhetsråd fra 1964. Hovedoppgavene for FN er å opprettholde fred og gjenopprette orden, trygghet og sikkerhet. I tillegg har FN som mål å gjenopprette normale forhold mellom øyas befolkningsgrupper.

Som seniorrådgiver for politiet har Satu Koivu mange jern i ilden for tiden, og hun har travle dager. 

– Dagene mine er fylt med operative briefinger, kommando og kontroll av operasjoner, ledermøter, konsultasjoner, planlegging, beslutningstaking og rekruttering, forklarer Satu Koivu. Jeg er også i kontinuerlig kontakt med det lokale politiet.

Demping av konflikter   

På grunn av den ustabile politiske situasjonen på Kypros består mye av arbeidet i å opprettholde lov og orden og å roe ned situasjoner slik at de ikke eskalerer. I sin stilling er Koivu sjef for FNs politikomponent og leder for UNFICYP-operasjonens 69 internasjonale politifolk. Hennes arbeidssted er hovedkvarteret i Nicosia, og arbeidsområdet er den såkalte buffersonen mellom den gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske befolkningen på øya. Satu Koivu forklarer at små ting raskt kan utvikle seg til konflikter hvis de ikke roes ned effektivt.

helikopter-Satu Koivu
Finner har generelt et godt rykte i internasjonalt feltarbeid, sier Satu Koivu. © UNFICYP 

– Svært små ting, som at en bonde kommer for nær våpenhvilelinjen, kan skape en situasjon. Da blir media og det politiske nivået raskt involvert, og telefonene ringer over alt, også på kontoret mitt. 

På spørsmål om hvilke egenskaper og styrker hun tok med seg til Kypros fra Finland, trekker Koivu frem hennes lange ledererfaring og inngående kjennskap til politiarbeid. Hun understreker også at finner generelt har et godt rykte i internasjonalt arbeid.   

– Utholdenhet, forhandlingsevner og evnen til å være rettferdig og rimelig er noen av egenskapene som er verdt å nevne, forklarer Satu Koivu.

Nye tanker og perspektiver  

I løpet av sine år på Kypros har hun hatt flere kvinnelige kolleger, og hun nevner spesielt den norske generalmajoren Ingrid Gjerde som en viktig tillitsperson. Hun er tilbakeholden med å rette oppmerksomhet mot spesifikke utfordringer knyttet til kjønn. Hun sier i tillegg at hun føler seg respektert som fagperson og som en pålitelig kollega.   

På spørsmål om hva hun vil ta med seg fra Kypros når tiden er inne for å flytte tilbake til Finland, trekker hun frem fordelene med å jobbe i et internasjonalt miljø på Kypros.   

– Å jobbe i et flerkulturelt miljø inspirerer til nye tanker og perspektiver.   

Les også: FNs fredsbevaring fyller 75 år.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19