Noreg arrangerar konferanse om fleirdimensjonale og integrerte fredsoperasjonar

0
645

Den norske regjeringa arrangerar denne veka ein høgnivåkonferanse om fleirdimensjonale og integrerte fredsoperasjonar. Dette arrangementet er det sjuande og siste i ei rekkje seminar som har funne stad i m.a. Beijing, New York, Johannesburg og Addis Abeba.

Med fleirdimensjonale og integrerte fredsoperasjonar meinar ein operasjonar som inkluderar både militære og sivile element og der fleire institusjonar er involvert. Det er naudsynt med ei slik tilnærming i samansette kriser.

Deltakarar på arrangementet inkluderar utanriksminister Jonas Gahr Støre, Edmond Mulet (DPKO); Ross Mountain, (DRC); Alan Doss (FN Liberia); Michael Møller (FN på Kypros); Hilde Frafjord Johnsen (UNICEF); David Gressly (FN Sør-Sudan); Louise Arbour (FN sin høgkommisær for flyktningar); Hans Joerg Strohmeyer (OCHA); Ad Melkert (UNDP) samt Manuel Aranda da Silva, rådgjevar til direktøren i verdas matvareprogram (WFP). 

Les meir om seminaret her.