Den første offisielle Internasjonale dagen for verdens hav

0
716

8. juni 

I 2008 bestemte FNs generalforsamling at den 8. juni skal være den offisielle Internasjonale dagen for verdens hav. En dag som har blitt markert av mange land siden FN konferansen om miljø og utvikling i Rio i 1992.

På den første offisielle Internasjonale dagen for verdens hav sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon at ”denne dagen lar oss sette fokus på hvor viktig havene er for samfunnet vårt. Dette er også en sjanse til å anerkjenne de store utfordringene vi står ovenfor når det gjelder å ta vare på havenes kapasitet til å regulere det globale klimaet”.

”Temaet for årets internasjonale havdag ”Våre hav, vårt ansvar”, understreker vårt individuelle og felles ansvar for å beskytte det marine miljøet og varsomt forvalte havenes ressurser. Sikre, sunne og produktive sjøer og hav er avgjørende for menneskers velferd, økonomisk sikkerhet og bærekraftig utvikling” sier generalsekretæren i sitt budskap.

Internasjonal dag for verdens hav