Generalsekretærens budskap på internasjonal dag for funksjonshemmede

0
620
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

3. desember 2010

Temaet på årets internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne er ”Holde løftet: nedsatt funksjonsevne skal bli del av tusenårsmålene”.Blant løftene som ble gitt av verdens ledere på toppmøte om tusenårsmålene i september, var løftet om å bedre levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne.  Denne mangfoldige gruppen består av mennesker nær oss – familie, venner og naboer. Fysiske, mentale og sensoriske lidelser er utbredt og rammer omtrent 10 prosent av verdens befolkning.

Nedsatt funksjonsevne henger sammen med fattigdom. Mennesker med nedsatt funksjonsevne utgjør omtrent 20 prosent av de som lever i fattigdom i utviklingsland. På verdensbasis er arbeidsledigheten høy blant denne gruppen, de mangler tilgang på utdanning og helsetjenester. Mange samfunn er ikke tilrettelagt for denne gruppen, noe som resulterer i et liv i isolasjon og separasjon fra lokalmiljøet.

Til tross for de mange hindringer de møter viser personer med nedsatt funksjonsevne mot og viljestyrke. Men disse suksesshistoriene må ikke overskygge alle de som lever i desperasjon, og mangler rettigheter, muligheter og ikke nyter de samme privilegier som sine medborgere. Myndigheter må gjøre mer for å støtte mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet implementertingen av FNs resolusjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og inkludere behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i tusenårsmålene. I den globale planen vedtatt på tusenårstoppmøte ble verdens toppledere enige om at det per i dag gjøres for lite for å bedre disse personenes liv.

La oss på denne internasjonale dagen understreke betydningen av lover, politiske strategier og programmer i bekjempelsen av fattigdom, sykdom og diskriminering. La oss holde våre løfter ovenfor mennesker med nedsatt funksjonsevne, og la dem bli en del av den globale planen for å oppfylle tusenårsmålene innen 2015.