Verdens menneskerettighetsdag!

0
686
Mr. Ban (centre) with Navi Pillay (left), UN High Commissioner for Human Rights, and Agostinho Zacarias, UN Resident Coordinator in South Africa, at a luncheon for the UN Country Team in Johannesburg. 09 December 2013 Johannesburg, South Africa Photo # 573778

Mr. Ban (centre) with Navi Pillay (left), UN High Commissioner for Human Rights, and Agostinho Zacarias, UN Resident Coordinator in South Africa, at a luncheon for the UN Country Team in Johannesburg. 09 December 2013 Johannesburg, South Africa Photo # 573778

10. DESEMBER, 2013 – Navi Pillay, FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), rettet fokus på elektronisk overvåkning og droneangrep, i hennes uttalelse vedrørende menneskerettighetsdagen, 10. desember.

«Vi har… sett hvordan ny teknologi fasiliteter brudd på menneskerettigheter, med skremmende effektivitet. Elektronisk overvåkning og datainnsamling på stor skala, som også går imot internasjonal lov, truer individuelle rettigheter og det frie levende, velfungerende sivilsamfunnet.» sier Pillay. «Væpnede droner blir utsendt uten nødvendig rettslig bakgrunnsprosess, og man kan finne mål og enkeltindivider ved fjernstyring. Såkalte ‘killer robots’, autonome våpensystem som kan utvelge og avfyre mot et mål uten menneskelig intervensjon, er ikke lenger science fiction, men virkelighet.»

Menneskerettighetsdagen markerer jubileum for Generalforsamlingens adoptering av Den universelle menneskerettighetserklæringen. Det er i år også 20 år siden Wien-erklæringen og handlingsprogram ble adoptert av Generalforsamlingen, samt opprettelsen av OHCHR.

Pillay forklarte videre i sin uttalelse at Wien-erklæringen krystalliserte tanken og prinsippet om at menneskerettigheter er universelle, og forpliktet stater til å promotere og beskytte menneskerettigheter for alle mennesker. «Fortsatt årvåkenhet trengs for å sikre at ny teknologi avanserer, og ikke ødelegger menneskerettigheter. Uavhengig av omfanget av slike forandringer, vil det internasjonale lovverket, vedrørende humanitære saker og menneskerettigheter, som styrer hvordan væpnet konflikt foregår, være gjeldene. Stater må sikre at disse lovene blir anvendt.»

I en beskjed i anledning menneskerettighetsdagen, oppfordret FNs generalsekretær Ban Ki-moon, medlemsstatene i FN til å: «oppfylle løftene de ga i Wien-konferansen.» Han uttrykte også sin kondolanse i anledning Nelson Mandelas død. «[han var] et av de største symbolene på menneskerettigheter i vår tid.. hans livslange engasjement til ære for menneskeverdet, likeverd, rettferdighet og medfølelse, vil for alltid være en inspirasjonskilde etter hvert som vi fortsetter å bygge en verden med menneskerettigheter for alle.»