Nye temaår og -tiår antatt av FNs generalforsamling

0
672

FNs generalforsamling har erklært tre nye FN-årtier, det vil si tiår som får et FN-relatert tema. Det trettiende tiåret etter Tsjernobylkatastrofen (i 1986) blir markert som tiåret for gjenoppretting og bærekraftig utvikling i regionene som ble påvirket av ulykken. Dette gjaldt blant annet spesielt Norge, og enkelte områder sliter fortsatt med ettervirkningene. Trykk her for å lese en undersøkelse om miljøet i Norge fra Statens Forurensningstilsyn.

FN har også erklært tiåret mellom 2008-2017 som det andre FN-årtiet for utrydding av fattigdom. 2010-2020 er erklært som FNs tiår for ørkener og kampen mot ørkenifisering.

Mahatma Ghandi’s fødselsdag den 2. oktober blir nå den internasjonale ikke-voldsdagen til minne om den indiske fredsaktivisten. Videre, for å minnes 40-årsjubileet til menneskerettighetserklæringen begynner det internasjonale året for å lære menneskerettighetene den 10. desember 2008. Her kan du lese mer om Know Your Rights-prosjektet, hvor det blant annet finnes en samlet oversikt over hva som foregår rundtom i verden i forbindelse med 40-årsjubileet.

Som tidligere skrevet om på UNRICs sider (klikk her), er 2008 erklært som det internasjonale språkåret. I tillegg har man bestemt at 2008 er det internasjonale året for planeten jorden, det internasjonale året for hygiene, og helt til sist er 2008 også det internasjonale potetåret.

Klikk her for å lese hele oversikten, samt informasjon om hva man ønsker å oppnå med å rette fokus på de forskjellige temaene.