UNICEF: For hvert eneste barn, hver rettighet

Barn har rett til å overleve og trives. De har rett til å leve i en bærekraftig verden og til å få en rettferdig sjanse i livet. Barn har rett til å vokse opp uten vold, og sist, men ikke minst, har de rett til å lære og utdanne seg. Dette er bare noen av de viktigste rettighetene som er beskrevet i barnekonvensjonen. Den ble vedtatt 20. november 1989, 30 år etter at FNs generalforsamling vedtok erklæringen om barnets rettigheter i 1959 på nøyaktig samme dato. 20. november er FNs internasjonale barnedag og markerer en helt spesiell dag for FNs barneorganisasjon UNICEF.

For hvert eneste barn

Barnekonvensjonen ble undertegnet av 190 land. Det gjør avtalen til den konvensjonen som flest land i verden noensinne har ratifisert. Rettighetene i konvensjonen gjelder alle levende barn under 18 år, uansett nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur.

Likevel opplever noen barn i de nordiske landene at de ikke har like muligheter. Selv om de nordiske landene har sterke velferdssystemer, er barnefattigdom fortsatt et tema som beslutningstakere må ta hensyn til. Ingen barn skal etterlates. Alle barn har rett til å leve i en bærekraftig verden og til å få en rettferdig sjanse i livet.

Nordiske barn i fattigdom

I de nordiske landene finnes det ingen «fattigdomsgrense». Hvis man følger OECDs metode for å beregne fattigdom, finnes det likevel barn i Norden som lever i relativ fattigdom. Relativ fattigdom betyr at barna ikke er så fattige at de ikke får mat eller klær til skolen. Men det betyr at foreldrene tjener mindre enn gjennomsnittet i Norge. I disse familiene kan barna ikke delta i fritidsaktiviteter og idrett fordi foreldrene ikke har råd til det.

Fattigdommen har potensielt stor negativ innvirkning på barnas sosiale liv og trivsel. Det å ikke kunne delta i idrettsaktiviteter kan for eksempel føre til at barnet føler seg utenfor og kan i noen tilfeller gi grobunn for mobbing.

Barn som leker med ballonger
Bilde: @UNICEF

Klimaendringene påvirker også barn

FNs barnekomité har publisert en generell kommentar nr. 26 om barns rettigheter og miljø med et spesielt fokus på klimaendringer.

Komiteens arbeid med å utvikle den generelle kommentaren ble støttet av en styringsgruppe ledet av komiteens offisielle partner, Terre des Hommes, i samarbeid med ulike interessenter, inkludert Children’s Environmental Rights Initiative (CERI), OHCHR og Child Rights Connect, og veiledet av ekspertrådgivere, inkludert et globalt Children’s Advisory Team.

For alle rettigheter

Globale klimaendringer, vannmangel, matmangel, læringstap og et rekordhøyt antall konflikter og katastrofer rammer med en slik kraft at flere barn enn noen gang før trenger vår hjelp over hele verden.

De sammenhengende krisene krever systemiske løsninger. Derfor samler Barnas dag 2023 næringslivsledere, politiske beslutningstakere, eksperter, opinionsdannere, ungdommer, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner for å beskytte alle barn og deres rettigheter.

Les mer om Childrens Day 2023 på UNICEFs hjemmeside 

#ForEveryChild, Every Right!

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19