På tide å snakke skittent

0
758


28. MAI, 2014 – En fjerdedel av menneskeheten har ikke adgang til basale sanitære foranstaltninger. Ett barn dør hvert minutt, 60 i timen, 1,4400 på en dag, av sykdommer som skyldes mangel på ordentlige toaletter. Men over hele verden er folk tilbakeholdne med å snakke om avføring, da emnet fortsatt er en tabu. Ord som «dritt» brukes ofte som er banneord og vi hører dem i hverdagen. Men de samme ordene unngås i udviklingssammenhænge – som er nettopp der det burde blitt diskutert.

I land som India gjør omkring 620 millioner mennesker sitt fornødne offentlig, som skaper en enorm helseutfordring, i og med at 65 millioner kilo med avfall blir etterlatt hver dag. Det er rett og slett for mye dritt til å bli ignorert. I India, så vel som i andre steder av verden, er risikoene som dette tabuet utgjør store. Risikoene varierer mellom alt fra alvorlige sykdommer til økt risiko for seksualisert vold.

2.5 milliarder mennesker over hele verden har mangel på steder til å gjøre sitt fornødne. FN, i deres bestrebelse på å nå 2015-målene, har besluttet at det er på tide å ta seg av dette problemet.
I dag, den 28. mai, begynner kampen for at retten til sanitære forhold blir tatt seriøst. FN og våre partnere vil holde en kort pressekonferanse og lansere kampanjen ved FNs hovedkvarter for å ende offentlig fornødning og forbedre adgangen til toaletter og latriner.

Formålet med kampanjen er å gjøre slutt på tabuet og få folk til å snakke om problemene med offentlig fornødning og risikoen dette har for mennesker, spesielt barn.

I India har UNICEF allerede lansert en offentlig informasjonskampanje som retter seg mot unge mennesker, med slagordet: «Ta bæsjen til toalettet» («Take the poo to the loo»). Det internasjonale samfunnet feirer også den offisielle Verdensdagen for toaletter den 19. november. Formålet med Verdensdagen er å bryte tabuet om toaletter og skape oppmerksomhet om det globale sanitetsproblem.