Den internasjonale kampen mot forfalskede varer

0
638
Photo: Flickr / Reallyboring / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Photo: Flickr / Reallyboring / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
14. JANUAR, 2013 – Med ingen lovlige reguleringer og svært lite resurser, settes vi alle i risiko når vi kjøper utrygge og lite effektive produkter som kan være forfalsket. Forfalskning av varer er noe som påvirker de fleste, og er på denne måten en risiko mot forbrukernes helse og sikkerhet, ettersom defekte forfalskede varer kan lede til skader, og i noen tilfeller dødsfall.

Forfalskede medisiner er et eksempel på varer som utgjør en seriøs risiko til forbrukere. Kriminell aktivitet i dette området er stor virksomhet: salget av forfalskede medisiner fra Øst-Asia og stillehavet til Sørøst Asia og Afrika alene utgjør rundt $5 milliarder i året (30 milliarder NOK). I det aller minste har det ikke blitt funnet aktive ingredienser i forfalskede medisiner, mens de på sitt verste kan inneholde ukjente og potensielt farlige kjemikalier.

Dekk, bremser og kollisjonsputer, flydeler, elektriske varer, babymat og leketøy er bare noen av eksemplene på de mange ulike varene som kan, og har, blitt forfalsket.

Det er et omfattende spekter av etiske problemstillinger det må tas hensyn til når man vurderer effekten av forfalsking av varer. Utnytting av arbeidskraft som setter arbeidere i fare, smugling av emigranter eller seriøse trusler mot utryddelsestruede arter og miljøforurensning, er bare noen eksempler.

En ny global kampanje, satt i kraft av FNs kontor for narkotiske stoffer og kriminalitet (UNODC) , ble lansert i dag. Målet med kampanjen er å øke bevisstheten blant forbrukere vedrørende forfalskede varer og de negative konsekvensene som følger med.

Kampanjen kalles «forfalskninger: ikke kjøp deg inn i organisert kriminalitet», og ønsker å informere forbrukere om at forfalskede varer kan være finansiert av organiserte kriminelle grupper, sette forbrukerens helse og sikkerhet i fare og bidra til andre etiske og miljømessige konsekvenser.

Yury Fedotov, direktør bed UNODC forklarer: «i motsetning til annen kriminalitet som narkotikasmugling, representerer produksjonen og fordelingen av forfalskede varer en lav-risiko / høy-profitt mulighet for kriminelle. Forfalskning av varer mater hvitvasking av varer og oppfordrer til korrupsjon. Det finnes også bevis for noe involvering eller overlapping med narkotikasmugling og andre seriøs kriminalitet.»

Kriminelle grupper benytter seg av lignende ruter og fremgangsmåte for å flytte forfalskede varer som de benytter for smugling av narkotika, mennesker og våpen. I 2013 oppdaget det felles programmet mellom UNODC og Verdens forbrukerorganisasjon, kontainer kontroll programmet (CCP), forfalskede varer i over 1/3 av beslaglagte kontainere, til tross for at programmet i utgangspunktet var satt opp for å stanse flyt av narkotiske stoffer.