Penger, overvåking og solidaritet.

0
701
Photo: Flickr / noborder network / (CC-BY 2.0)

Photo: Flickr / noborder network / (CC-BY 2.0)
6. DESEMBER, 2013 – Mer penger, overvåking og solidaritet trengs for å redde emigranter som forsøker å krysse Middelhavet.
 FNs selvstendige ekspert på emigranters rettigheter, Francois Crèpeau, etterspurte opprettelsen av et eget rettighetsbasert internasjonalt organ, helst innen FN – systemet, som kan takle de store utfordringene ved global migrasjon.

 EU-kommisjonen oppfordret den 4. desember sine medlemsland til handling. Dette for å hindre fremtidige katastrofer som Lampedusa, hvor 360 emigranter mistet livet.

«Stater ville hatt mer kontroll hvis det var mer kontroll vedrørende migrasjon. For øyeblikket er det emigrantene selv, ofte ved hjelp av menneskesmuglere, som krysser grenser uavhengig av statlig politikk,» sa Crèpeau. Han la også til at den sørgelige ironien er at nettopp den politikken som skal adressere problemer knyttet til migrasjon, svekker staten og er på denne måten en støtte til nettverkene av menneskesmuglere. Dette skader emigranter.

Han forklarte også at mennesker migrerer irregulært: et resultat av manglende regulerte migrasjonskanaler, og en respons på det ukjente arbeidskraftsbehovet i destinasjons statene.

«Hvis stater anerkjenner slike arbeidskraftbehov, inkludert ufaglært arbeidskraft, og åpner opp flere regulerte migrasjonskanaler, og sanksjonerer skruppelløse arbeidsgivere som utnytter uregulerte emigranter, vil dette lede til færre uregulerte grensekryssinger, mindre smugling av emigranter, færre tap av liv, og færre rettighetsbrudd begått overfor emigranter,» la han til.

«Jeg tror de tragiske hendelsene ved Middelhavet, i løpet av de siste ukene, viser hvor relevant denne diskusjonen er,» sa Crépeau. «Jeg oppfordrer alle destinasjons stater til å vurdere dette nøye for å hindre tap av liv til sjøs, i ørkenen, eller ved fjell og andre farlige ruter uregulerte emigranter benytter seg av for å flykte fra fattigdom og vold, på søken etter en bedre fremtid for seg selv og sine familier,» uttalte han.

De europeiske representantene foreslo å tillate emigranter å søke om asyl i Europa fra utlandet, en del av en pakke med tiltak som har til hensikt å motvirke farlige og ulovlige reiser lignende ferden som førte til at så mange mistet livet utenfor den italienske kysten i oktober.

Den europeiske kommisjon uttalte at den var: «klar til å utforske mulighetene for beskyttet innreise til EU,» eller for å tillate at flyktninger kan gå igjennom asylsøknad prosessen fra utlandet. Dette alternativet, hvis implementert, kan hjelpe tusenvis av mennesker som alternativt ville måtte ha betalt smuglere, og risikert sine liv på reise, for å søke om asyl i Nord-Europa, som har et godt omdømme når det kommer til å akseptere slike flyktninger.

Den europeiske kommisjonen foreslo også å forsterke patruljene ved Middelhavet, fra Kypros til Spania, under Frontexs kappe, EUs grenseorgan, med over 100 millioner NOK mer pr år.

Kritikere, som Amnesty International og Det internasjonale røde kors, argumenterer på sin side, at EU fortsatt fokuserer for mye på å beskytte sine grenser, istedenfor å beskytte mennesker og å spare liv.