Ny FN-rapport om helse- og miljøeffekter av oversvømmelsene i Serbia

0
617


5. JUNI, 2014 – ET FN-team med eksperter sier at det er behov for massiv rekonstruksjon og opprydding i kjølvannet av flodene som rammet Serbia i midten av mai.

I rapporten som ble overlevert til den serbiske regjeringen denne uken advarer ekspertene om helserisikoene som kan følge av stillestående vann, potensielle miljøfarer og skader på jordbruk, hus og infrastruktur.

Eksperter fra UNDAC (UN Disaster Assessment and Coordination) ankom Serbia innen 36 timer for å vurdere skadene av flommen. Flommen er den største naturkatastrofen som har rammet regionen på 120 år.

UNDAC-teamets leder Michael Elmquist forklarer at situasjonen er kritisk. «Vannivået har økt og det kommer til å ta lang tid før det går tilbake til normalt. Kloakksystemene fungerer ikke hvis man ikke får vekk vannet, så uheldigvis går dette svært sakte».

Ekspertene er også bekymret for sanitært og septisk avfall som muligens har kommet inn i vannkildene. FN-rapporten sier også at flere potensielle miljøfarer har blitt identifisert, blant annet lekkasje av kjemisk avfall. Jordbruket er alvorlig rammet, og bønder er i behov av frø, gjødsel og produksjonsutstyr for neste årets avling. Jordskredsfaren må følges opp og vurderes fortløpende.

Koordinatoren for FN-innsatsen i Serbia Irena Vojackova-Sollorano har nå overlevert rapporten til den serbiske regjeringen.

«Rapporten er en start», sa Vojackova-Sollorano. «Jeg ser frem til å arbeide videre med den serbiske regjeringen, EU og Verdensbanken for å komme frem til en grundigere vurdering av de langsiktige behovene. Rapporten vi har overlevert er et viktig bidrag i gjenoppbyggingsinnsatsen».

Rapporten oppfordrer den serbiske regjeringen og internasjonale institusjoner til å utvikle en felles tilnærming til gjenoppbyggingsinnsatsen. Den gir også et klarere bilde av de finansielle kostnadene.

Den franske regjeringen har tilbudt å være vertskap for en donorkonferanse for de tre landene i Balkan-regionen som har blitt rammet av oversvømmelsene, Bosni-Hercegovina, Kroatia og Serbia. Mer enn 70.000 mennesker har måttet bli evakuert i landene og mer enn 50 har mistet livet.

I følge Røde Kors estimeres det at 1.2 millioner av den serbiske befolkningen, det vil si 22 %, har blitt rammet av oversvømmelsene. Kostnadene estimeres å være på USD 1.2 millioner.

Befolkningene som er rammet lider under situasjonen og mange bor nå i kollektive bosentre. Industrier og bedrifter har måttet stoppe sin virksomhet og som en konsekvens har titusener blitt arbeidsløse.

«Serbia er stilt ovenfor en rekke alvorlige utfordringer», sier Elmquist. «Infrastrukturen har blitt skadet, så bare det å få i gang transporten kommer til å bli en stor økonomisk utgift. I tillegg er den mange mennesker som er rammet av krisen, mange mennesker sine hus er oversvømt og ødelagt av jordskred og mange bønder har mistet årets avling».