Prevensjon – en menneskerettighet

0
818


7. MARS, 2014 – I forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen i morgen har Verdens helseorganisasjon (WHO) arbeidet målrettet for at kvinner, jenter og par skal ha de riktige verktøyene for å forhindre uønsket graviditet.

«Sikringen av tilgjengelig informasjon og tjenester er avgjørende, ikke bare for å beskytte deres rettigheter, men også deres helse», sa WHOs generaldirektør for familie, kvinner og barnehelse Dr. Flavia Bustreo i en uttalelse i anledning dagen.

«Uønsket graviditet kan utgjøre en enorm helsetrussel for både kvinnen selv og hennes barn».

Rundt 222 millioner jenter og kvinner som ønsker å unngå graviditet bruker ingen prevensjonsmidler i det hele tatt. WHO understreker i en presseuttalelse at informasjon om og tilgang til prevensjon bidrar til bedre familieplanlegging og helse.

I lav- og middelsinntektsland er komplikasjoner ved graviditet og fødsel den ledende dødsårsaken for kvinner mellom 15 og 19 år. Raten for dødfødthet og dødsfall innen den første leveuken er 50 % høyere blant barn som er født av mødre som er under 20 år, sammenlignet med mødre som er mellom 20 – 29 år.

De gruppene som er mest sårbare for prevensjonsmangel er unge, fattige og bor i rurale områder eller i urbane slummer. Derfor har det blitt igangsatt en rekke tiltak for adressere disse gruppene spesielt. Under toppmøtet i London om familieplanlegging i 2012 ble det utviklet et mål om å tilby 120 millioner flere mennesker familieplanleggingstjenester innen 2020.

Men selv om dette globale målet stimulerer til handling poengterer WHOs direktør for forskningssenteret for reproduktiv helse Dr. Marleen Temmerman at dette ikke er nok. «Det handler ikke bare om å øke tallene, men også om å øke kunnskapsnivået. Det er avgjørende at kvinner – og menn – forstår hvordan prevensjon fungerer, at de blir tilbudt et utvalg av metoder og at de er fornøyde med metoden de velger».

WHO anbefaler at alle mennesker som ønsker prevensjon bør ha tilgang til detaljert og korrekt informasjon og rådgivning og prevensjonsmidler, på en måte som ikke involverer diskriminering, vold eller tvang.

Det anbefales også at land sørger for «vitenskapelig korrekte seksualundervisningsopplegg for unge mennesker, inkludert informasjon om hvordan man får tilgang til og anvender prevensjon».

Ved å understreke at prevensjon er en menneskerettighet og at personvern og konfidensialitet ved medisinske spørsmål bør ivaretas, slår anbefalingen også fast at kvinner og ungdommer bør ha tilgang til prevensjon, uten å måtte innhente tillatelse fra deres ektemenn, foreldre eller verger.