Kvinner i fokus på Verdens radiodag

0
734
WRD

WRD
12. FEBRUAR, 2014 – Radio er det massemediet som når flest mennesker i verden. Det er et mektig verktøy som når ut til avsideliggende lokalsamfunn og mennesker i sårbare posisjoner. Det gir mennesker en sjanse til å delta i den offentlige debatt, uavhengig av kjønn, alder, utdanningsnivå og sosial status. På mange steder har den også en helt sentral rolle i informasjonsformidlingen under krisesituasjoner.

13. februar markeres Verdens radiodag og vi oppfordrer derfor alle til å feire radioens viktighet. Bakgrunnen for at Verdens radiodag er lagt til 13. februar hvert år er at dette er datoen for etableringen av FNs radio. Siden etableringen i 1946 har FNs radio kringkastet informasjon til mennesker over hele verden.

Dette året feirer UNESCO kvinners rolle i radiomediet, ved å fokusere på en rekke ulike harde fakta relatert til temaet. I en undersøkelse fant de at 22 % av nyhetssakene på radio handlet om kvinner og at mindre enn 15 % av ekspertene som ble intervjuet var kvinner. I tillegg var bare 24 % av menneskene som ytret seg i media kvinner. ”Vi har over 70 TV-kanaler, men tallet på kvinner i lederposisjoner ligger på tilnærmet null. På mellomledernivå finnes det noen på kvinner, men majoriteten av disse er juniorstillinger”, forteller Shumaila Jaffery fra BBC Pakistan.

I en uttalelse i anledning dagen understreker FNs generalsekretær Ban Ki-moon at radiobølgene ligger etter når det kommer til likestilling. ”Jeg oppfordrer radiostasjonene til å bli mer inklusive og anerkjenne kvinner, både som ansatte og som publikummere. Radio kan bidra til å motvirke stereotypier og forutinntatte holdninger”, slår han fast. Ban oppfordrer alle til å delta i feiringen av kvinners rolle i radiomediet.

World Radio Day