Generalsekretærens budskap: Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer

0
629

Den internasjonale dagen for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer for 2008, finner sted i et år som har sett mer enn sin rettmessige del av naturkatastrofer, og faller på den tredje årsdagen for jordskjelvet i sør-Asia.

Med de skadede i katastrofen, årets jordskjelv i Wenchuan og syklonen Nargis fortsatt friskt i minne, er det enda mer aktuelt å minnes den lærdommen vi har skaffet oss.

For nesten fire år siden vedtok myndigheter Hyogo- rammeverket for handling, som tar sikte på å redusere vår felles sårbarhet for naturlige farer. Men vi må gjøre mer for å sette forpliktelser på papir ut i livet, slik at man kan forhindre den neste store katastrofen fra å ta mange liv og ødelegge mange næringer.

Nå mer enn noen gang, når vi er i ferd med å øke den nasjonale og internasjonale innsatsen for å oppnå Tusenårsmålene, har risikoreduksjon av katastrofer behov for å bli anerkjent og innarbeidet som en plattform i arbeidet. Truslene som kommer av klimaendringer – inkludert økt tørke, flom og stormer – øker fortsatt, særlig i verdens fattigste, mest sårbare lokalsamfunn. 

 

Kampanjen for Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer for 2008-2009, fokuserer på å gjøre sykehus trygge for katastrofer. Når helseanlegg er ødelagte, vil dette påvirke vår evne til å bedre mors og barns helse og tilby andre viktige helsetjenester.

 

Men i motstandsdyktige samfunn er helsesystemer i bedre i stand til å tåle naturlige farer. Vi trenger å mobilisere samfunnet på alle nivåer for å redusere risikoen, og beskytte helseanlegg slik at de kan redde liv.

 

Jeg oppfordrer alle partnere – offentlige myndigheter, sivile samfunn, internasjonale finansinstitusjoner og næringslivet – til å øke implementeringen av Hyogo- rammeverket. Risikoreduksjon av katastrofer er alles oppgave. Bare ved å investere i varige tiltak for å minske risikoen kan vi redusere sårbarheten og beskytte utviklingen.

 

På denne Internasjonale dagen for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer, la oss fornye vårt engasjement for denne viktige oppgaven.