Rotter på minejakt

0
894
apopo

apopo
04.04.13 – Lenge etter at konflikter er over fortsetter noen våpen å true sivilbefolkningen i freden som følger. Landminer blir ofte liggende gjemt under bakken i årevis, og skiller ikke mellom stridene og sivile når de eksploderer. Mange barn og andre vanlige borgere, som for eksempel bønder samt deres kyr, har blitt drept eller skadet som følge av å ha tråkket på miner.

Landminer finnes nesten overalt. I oktober 2012 ble det bekreftet at 59 stater og seks andre områder var rammet av landminer. Risikoen for landminer har økt i flere land med nye eller skjerpede konflikter, spesielt Syria og Mali.

I hans uttalelse i forbindelse med den internasjonale dagen for bevissthet rundt miner og minerydding, sa imidlertid FNs generalsekretær Ban Ki-moon at det faktum at 161 medlemsland så langt har bundet seg til Minekonvensjonen fra 1997 er oppmuntrende. Over 41 millioner lagrede antipersonellminer har blitt ødelagt, og deres produksjon, salg og overføring har så å si stoppet.

Kampen mot miner har i tillegg en usannsynlig, men effektiv liten hjelper – nemlig rotta.

Den belgiske organisasjonen APOPO og grunnleggeren Bart Weetjens oppdaget at rotters utmerkete luktesans kan brukes til å finne landminer. Afrikanske kjemperotter er relativt enkle å trene opp og lett tilgjengelige i Afrika sør for Sahara. Aller viktigst er de såpass lette at de ikke utløser minene når de tråkker på dem, og kan derfor være til stor hjelp i mineryddingsarbeid. De første minerottene ble trent opp i 2004, og to år senere var de på plass i Mosambiks minerammede områder.

Ifølge Apopo kan én rotte gjennomsøke 200 kvadratmeter på en time, mens det ville tatt en menneskelig minerydder hele to dager å gjøre det samme. Så langt har rottene nå gjennomsøkt et område større en 6 millioner kvadratmeter, og har hjulpet med å grave opp rundt 2.500 landminer. Rotter har også luktet seg frem til gamle miner i Angola, Kambodsja og Thailand, og nye rotter blir trent opp i Tanzania.

Tross innsatsen til både mennesker og rotter, rapporterer FNs kontor for nedrustningsspørsmål (UNODA) at over ti millioner lagrede landminer fortsatt må ødelegges, i tillegg til alle minene som fortsatt ligger skjult i bakken. Hver dag dør eller skades folk som tråkker på landminer, de fleste i land i fred – og flertallet av ofrene er sivile. I tillegg til å utgjøre en fare for både mennesker og dyreliv, gjør miner store landområder utilgjengelig for bruk og forhindrer dermed sosial og økonomisk utvikling.