Hva er yoga og hvorfor feirer vi det?

Yoga er en gammel fysisk, mental og åndelig praksis som stammer fra India. Ordet yoga er avledet av sanskrit-ordet Yuj. Det betyr å forene, binde sammen eller temme, som symboliserer foreningen av kropp og bevissthet.

Det finnes flere hundre forskjellige former for yoga med ulike yogaøvelser å utforske og utøve. I dag praktiseres det i ulike former rundt om i verden og det fortsetter å øke i popularitet.

I 2014 proklamerte FN 21. juni som den internasjonale yogadagen.

Yoga-helse-trening
Den internasjonale yogadagen er med på å spre kunnskap om de mange fordelene ved å praktisere yoga. © Oksana Taran/Unsplash

Den internasjonale yogadagen har som mål å øke bevisstheten over hele verden om de mange fordelene ved å praktisere yoga.

Etableringen av den internasjonale dagen for yoga

Utkastet til resolusjonen som etablerte den internasjonale yogadagen ble foreslått av India og godkjent av rekordhøye 175 medlemsland. Forslaget ble først introdusert av statsminister Narendra Modi i talen hans under åpningen av den 69. sesjonen i generalforsamlingen. Der sa han at «yoga er en uvurderlig gave fra vår gamle tradisjon. Yoga legemliggjør enhet i sinn og kropp, tanke og handling … En helhetlig tilnærming [som] er verdifull for vår helse og velvære. Det handler ikke bare om trening; det er en måte å oppdage følelsen av enhet med deg selv, verden og naturen.»

Yoga-trening-velvære
© Erik Brolin/Unpslash

Verdens helseorganisasjon har oppfordret medlemslandene til å hjelpe borgerne sine med å redusere fysisk inaktivitet. Det er blant de ti største dødsårsakene over hele verden, og en viktig risikofaktor for ikke-smittsomme sykdommer, slik som kardiovaskulære sykdommer, kreft og diabetes.

Men yoga er mer enn en fysisk aktivitet. BKS Iyengar viet hele livet sitt til yoga, og var svært aktiv med å hjelpe andre med sin kunnskap om kropp og sinn. Han sa at: «Yoga dyrker måtene å opprettholde en balansert holdning i det daglige livet og gir ferdigheter i utførelsen av ens handlinger.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19