State of world population 2010. From Conflict and Crisis to Renewal: Generations of Change

0
647
UNFPA State of the World Population 2010 - cover

UNFPA State of the World Population 2010 - cover

FNs befolkningsfond (UNFPA) publiserte onsdag 20. oktober befolkningsrapporten From Conflict and Crisis to Renewal: Generations of Change 2010.

For ti år siden vedtok FNs sikkerhetsråd en banebrytende resolusjon som fokuserte på beskyttelsen av kvinner i krig og styrking av kvinners rettigheter. I krig er det ofte kvinner og jenter som lider mest, og blir utsatt for mishandling og voldtekt. Resolusjonen oppfordret alle FNs medlemsland til å beskytte kvinner i krig, og styrke kvinners stilling i samfunnet for å kunne opprettholde fred og gjenoppbygge krigsherjede land.

Har resolusjonen bidratt til mindre vold mot kvinner, og har kvinner som lever i krigsherjede land det bedre en tidligere? Deltar kvinner på lik linje som menn i fredsforhandlinger og oppbygging av samfunn?  

The State of World Population 2010 viser hva som har blitt gjort i krigsherjede områder, og situasjonen for kvinner i pågående konflikter. Rapporten setter også fokus på utfordringer for land som opplever politisk instabilitet og naturkatastrofer.

HER kan du lese mer.