Tidene forandrer seg, volden består

0
629


17. JUNI, 2014 – FNs spesialutsending på vold mot kvinner Rashida Manjoo har advart mot bestående vold og nye utfordringer som hindrer likestilling. Hun etterlyser nye tiltak for å bekjempe volden.

I en uttalelse sier Manjoo at sparetiltak har rammet kvinner i disproporsjonal grad, sammenlignet med menn. Ikke bare når det kommer til tilgangen til og kvaliteten ved tjenester for ofre for vold, men også i forhold til fattigdomsreduksjon, arbeidsmuligheter og sosiale ytelser.

Hennes rapport belyser flere utfordringer knyttet til vold mot kvinner, blant annet i responsen til volden, til behovet for å inkludere gutter og menn i arbeidet, staters manglende evne til å handle og fraværet av tiltak som ser på de underliggende årsakene.

Eldre kvinner er i spesiell risiko for diskriminerende holdninger og praksiser, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en uttalelse.

Andelen mennesker over 60 år kommer til å fordobles innen 2025. Eldre kvinner er den raskest voksende demografiske gruppen i verden og spesielt sårbare for økonomisk misbruk og seksualisert vold.

En arbeidsgruppe fra FN har understreket behovet for å beskytte menneskerettighetene til eldre mennesker og eksperter har også uttrykket nødvendigheten av å definere vold mot eldre kvinner.

Det finnes ikke et klart bilde av omfanget forsømmelsen, volden og misbruket av eldre kvinner, sier UN DESA og Verdens helseorganisasjon.

Det er på tide å styrke et institusjonalisert svar på disse utfordringene.