Den internasjonale migrasjonsdagen

0
757

Mer enn 20 millioner arbeidsinnvandrere er spesielt sårbare for den finansielle krisen som truer verdens globale økonomi. Markedskrisen har satt dem i større risiko for stigmatisering, diskriminering og misbruk. Rapporter om oppsigelser og  lave pengeoverføringer er bare en liten del av de menneskelige lidelsene som krisen har forårsaket.

I tillegg blir innvandrerpolitikken mer og mer restriktiv. Vi fortsetter å oppleve kriminalisering av immigranter. Altfor ofte blir flyktninger tatt hånd om av sikkerhetshensyn. Det er en økende tendens i mange deler av verden å utsette dem for obligatorisk og lang varetekt, selv om menneskerettighetene sier at varetekt bør være unntaket, ikke regelen.

For å redde innvandrere fra misbruk, og tillate dem å bidra til utvikling hjemme og i mottakerlandene, må vi anerkjenne dem som mennesker som trenger beskyttelse av sine rettigheter som alle andre. Den beste måten å gjøre dette på er å forsterke den fundamentale rollen internasjonale menneskerettighetslover har, som et rammeverk for å beskytte nasjonal og internasjonal politikk.

Vi feirer Den internasjonale migrasjonsdagen samme år som vi markerer 60. års jubileet for De universelle menneskerettighetene, med sin visjon om verdighet og rettigheter for alle, overalt, og alltid. Vi kan bare gi erklæringen mening hvis vi anerkjenner individene til tross for deres status som innvandrere, der fundamentale menneskerettigheter er en udiskutable, og behandlingen av innvandrere alltid må følge internasjonale standarder.

Jeg ber alle medlemsstater om å bli medlemmer av ”Den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av rettighetene til alle arbeidsinnvandrere og deres familier”, som er det mest forståelige internasjonale rammeverket for dette temaet.

Mennesker vil fortsette å flytte fra sted til sted for å leve og arbeide. Bare ved å sørge for å beskytte dem kan vi leve opp til Erklæringens anerkjennelse av at ” den naturlige verdigheten, likheten og de udiskutable rettighetene til alle medlemmer av menneskefamilien, er fundamentet for frihet, rettferdighet og fred i verden”.