UNRIC-kampanjer

0
922
LAST WISH Fries Marta Zarina-Gelze2

For å informere, men også engasjere den europeiske befolkning i FNs arbeid besluttet vi i 2007 å lansere en årlig europeisk informasjonskampanje. Hvert år velger vi et relevant tema fra FNs fokusområder av interesse for vårt europeiske publikum, men også våre statlige, institusjonelle og sivile samarbeidspartnere.

I 2008 valgte vi 60 års jubileum for verdenserklæringen om menneskerettighetene, og «KnowYourRights2008» ble vår første kampanje.

FNs klimakonferanse, arrangert i København desember 2009, var rammen for vår andre kampanje kalt «CoolPlanet2009«.

I 2010 markerte vi 10 års jubileum for Millenium-erklæringen og fremhevet Tusenårsmålene ved å organisere vår første europeiske annonsekampanje for FN, «WeCanEndPoverty2010«.

Dannelsen av organisasjonen UN-Women i 2011 var den perfekte mulighet for UNRIC til å vise sin støtte ved å lansere sin andre annonsekampanje og fjerde informasjonskampanje: «Create4theUN: Say No to Violence Against Women 2011«. I 2012 var Rio+20 et naturlig valg, og vi valgte «vann» som hovedtema «DropByDrop2012«.

I 2013 fokuserte vi på matsvinn og de negative konsekvensene rundt dette. Resultatet ble en konkurranse i anledning kampanjen «Think.Eat.Save».

 


 

 Think.Eat.Save – kampen mot matsvinn!

Vinneren av LAST WISH Fries Marta Zarina-Gelze2årets fotokonkurranse var 26 år gamle Marta Zarin-Gelze fra Latvia.
Prisen ble delt ut av generalsekretær for nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten. Hennes vinnende annonse, ‘Det siste ønsket var å bli spist’ ble utstilt under et arrangement på Rådhusplassen. Målet med konkurransen og kampanjen Think.Eat.Save, var å øke oppmerksomheten rundt og begrense hvor mye mate vi kaster.


 

Rio+20: The Future We Want – Drop by drop

DropByDropDenne europeiske annonsekampanjen er en del av «The Future We Want», FNs globale kampanje, som leder opp til Rio+20-konferansen i juni 2012. Formålet er å skape en avisannonse som inspirerer andre til å beskytte og spare på vannet nå og for framtidige generasjoner. Konkurransen oppfordrer både profesjonelle og alle andre i 48 europeiske land til å designe en avisannonse med konkurransens logo, som inspirerer den europeiske befolkning.

Besøk nettsiden: http://www.dropbydrop.eu/

 

Create4theUN: Say No To Violence Against Women

En annen innovasjon i 2011 var tilføyelsen av navnet «Create4theUN» til vår konkurranse. Vi gikk sammen med UN-Women og ba kreative europeere om å bidra med annonser om temaet «Si nei til vold mot kvinner». Vi mottok over 2700 bidrag fra 42 land.

Besøk nettsiden: http://www.create4theun.eu/

 

 

WeCanEndPoverty2010

I 2010 besluttet vi å nå ut til det kreative europeiske samfunn. Vi bad om hjelp med å minne verdens ledere om deres historiske løfte fra FNs toppmøte i 2000: å få slutt på absolutt fattigdom innen 2015. Vi gikk sammen med andre FN-informasjonssentre på tvers av det europeiske kontinent og samarbeidet med store europeiske aviser for å spre budskapet. Vi ble ikke skuffet: Vi mottok over 2000 bidrag fra 32 land.

Besøk nettsiden: http://www.wecanendpoverty.eu/

 

 

CoolPlanet2009

Vår planet er Cool, la oss bevare den slik.

For å skape oppmerksomhet rundt klimaforandringer og FNs klimakonferanse i København ba vi europeiske innbyggere om å bidra med deres ”Cool-initiativer” på våre nettsider.

Besøk nettsiden: http://www.coolplanet2009.org/

 

 

KnowYourRights2008

For å gjøre krav på dine rettigheter, må du kjenne til dem.

For å markere 60 års jubileum av det viktigste dokument i det 20. århundre, verdenserklæringen om menneskerettigheter, ba vi innbyggere i hele Europa om å bidra med deres planer og initiativ til vår nettside for å markere Human Rights Day 2008.

Besøk nettsiden: http://www.knowyourrights2008.org/

 

 

Tilbake til toppen