UNRWA: oppfordrer land til å omgjøre beslutningen om å stanse støtten

Store norske og danske frivillige organisasjoner er blant 28 bistandsorganisasjoner som har publisert en uttalelse der de sier at de er «dypt bekymret og opprørt over at noen av de største giverne har gått sammen om å stanse støtten til UNRWA«. Blant underskriverne er Kirkens Nødhjelp, Dansk Flygtningehjælp, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Médecins du Monde, Oxfam og Redd Barna.

Barn leker
Foto: UNRWA

«Vi er sjokkert over den hensynsløse beslutningen om å kutte en livline for en hel befolkning. Tatt av noen av de samme landene som har bedt om at hjelpen til Gaza skal trappes opp. Samtidig som humanitære hjelpearbeidere skal beskyttes, mens de gjør jobben sin», sier de 28 organisasjonene i en uttalelse.

Organisasjonene påpeker at UNRWA er den største humanitære organisasjonen i Gaza og sier at deres humanitære bistand ikke kan erstattes av andre organisasjoner som arbeider i Gaza.

Vann i leieren
Foto: UNRWA

«Hvis ikke suspensjonen av finansieringen reverseres, kan vi komme til å se en fullstendig kollaps. I den allerede begrensede humanitære responsen i Gaza… Landene må reversere suspensjonen av finansierings støtten, overholde sine forpliktelser overfor det palestinske folket og øke den humanitære bistanden til sivile i Gaza og regionen som er i akutt nød.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19