80 % ønsker sterkere klimatiltak fra myndighetene

0
7
Klimavalgets logo.
Klimavalgets logo.

En banebrytende meningsmåling har avdekket et overveldende flertall rundt om i verden som støtter en mer ambisiøs innsats fra myndighetene. Det ønskes å bekjempe klimakrisen ved å blant annet overvinne geopolitiske forskjeller

UndersøkelsenPeoples’ Climate Vote 2024 – viser at 80 prosent – eller fire av fem – av verdens befolkning ønsker at myndighetene deres skal iverksette sterkere tiltak for å takle klimakrisen.

Enda flere – 86 prosent – ønsker at landene deres skal sette geopolitiske forskjeller til side og samarbeide om klimaendringene. Den store enigheten er spesielt slående i den nåværende globale konteksten, som preges av økt konfliktnivå og fremveksten av nasjonalisme.

Mer enn 75 000 mennesker som snakker 87 forskjellige språk i 77 land, ble stilt 15 spørsmål om klimaendringer i undersøkelsen, som ble utført på oppdrag fra FNs utviklingsprogram (UNDP). De 77 landene som deltok i undersøkelsen, representerer 87 prosent av verdens befolkning.

Klima protest. Foto: Iris Dager/norden.org
Klima protest. Foto: Iris Dager/norden.org

«Folkets klimavalg er høyt og tydelig. Verdens borgere vil at lederne deres skal overskride sine forskjeller, handle nå og handle modig for å bekjempe klimakrisen,» sier UNDP-administrator Achim Steiner. »

Av de fem nordiske landene var det bare Sverige som var med i undersøkelsen. Selv om den i stor grad er representativ for befolkningen, ble det ikke presentert estimater på landsnivå for Sverige på grunn av det lille utvalget.

Se også her:https://peoplesclimate.vote/document/Peoples_Climate_Vote_Report_2024.pdf  og hele rapporten her: https://peoplesclimate.vote/download.