Støtten til beskyttelse for flyktninger er svekket i mange land

0
5
© UNHCR

Tre fjerdedeler av voksne mener fortsatt at de som flykter fra krig eller forfølgelse, bør kunne søke trygghet i andre land, viser en stor global spørreundersøkelse som ble publisert i forkant av Verdens flyktningdag 20. juni.

Støtten til å gi beskyttelse har i en rekke land blitt redusert fra de høye nivåene i 2022, i kjølvannet av Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

 

Danmark, Finland og Sverige er med i undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter 500 personer i tre av de nordiske landene; Danmark, Finland og Sverige.

Generelt er de tre nordiske landene mer positive til flyktninger enn gjennomsnittet av de 52 landene.

Sverige skiller seg ut med 81 % positive svar på det generelle spørsmålet om hvorvidt mennesker bør ha rett til å søke asyl. Danmark (74 %) og Finland (71 %) lå nær gjennomsnittet på 73 %.

Sverige scoret også høyest (59 %) på spørsmålet om flyktningenes positive innvirkning på samfunnet, det vil si femte høyest av de 52 landene i undersøkelsen. Danmark (46 %) ligger nær gjennomsnittet (44 %), og finnene ligger ikke langt bak (40 %).

Danmark (47 %) scorer høyest av de tre landene på spørsmålet om vellykket integrering av flyktninger, mens de to andre landene (Finland 40 %, Sverige 40 %) ligger betydelig under det globale gjennomsnittet (51 %).

Finland (61 %) og Sverige (55 %) lå nærmere gjennomsnittet (61 %) da de ble spurt om de mente at asylsøkere var fordekte økonomiske migranter snarere enn reelle flyktninger. På den andre siden var 50 % i Danmark enige i spørsmålet.

Det bør imidlertid bemerkes at bare utvalgene i Danmark og Sverige ble ansett som representative for den generelle voksne befolkningen under 75 år.

Lærer å sykle. Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Lærer å sykle. Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org

Solidaritet med flyktninger

I år fokuserer Verdens flyktningdag på solidaritet med flyktninger – for en verden der flyktninger er velkomne. Solidaritet betyr å «holde dørene åpne», feire flyktningenes styrker og prestasjoner og reflektere over de utfordringene de står overfor.

FNs generalsekretær António Guterres oppfordrer til global solidaritet og et kollektivt verdensansvar i sitt budskap på verdens flyktningdag.  «La oss love å bekrefte verdens kollektive ansvar for å hjelpe og ta imot flyktninger … for å opprettholde menneskerettighetene deres, inkludert retten til å søke asyl.»

Antallet flyktninger har tredoblet seg i løpet av det siste tiåret. Ved utgangen av 2023 var det 43,4 millioner flyktninger på verdensbasis. I 2023 vendte nesten 1,1 millioner flyktninger hjem. Bare i fjor økte den globale flyktningbefolkningen med 7 prosent til 43,4 millioner i løpet av året.

 

Kvinne og jente tar hverandre i hendene. Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Kvinne og jente tar hverandre i hendene. Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org

Selv om flyktninger og migranter har ulike rettigheter, står de begge overfor alvorlige, felles risikoer på flukt. Trusler som livstruende situasjoner, voldtekt, tortur, kidnapping, vilkårlig fengsling, ran og menneskehandel utgjør en risiko for både flyktninger og migranter.