Utviklingsmøtet i Istanbul er åpnet

0
710
alt

altFattige land søker å stoppe fattigdomssirkelen. Det første store utviklingsmøtet dette tiåret åpner i Istanbul i dag.

Samtaler om et nytt tiårsprogram for verdens fattigste land er underveis, nå som statsoverhoder, myndighetsmedlemmer, sivilsamfunnsorganisasjoner og privat sektor og ledere av internasjonale byråer samles i Istanbul i Tyrkia 9.-13. mai.

Forhandlere for de minst utviklede landene søker å sette i verk tiltak for å bygge infrastruktur, å oppnå økonomisk budsjettmessig uavhengighet, å bekjempe fattigdom og å skape anstendige jobber i disse 48 landene (33 i Afrika, 14 i Asia og ett (Haiti) i Amerika.

Slike skritt innebærer fortsatt fremgang for LDC-landenes økonomiske reformer, styringsmekanismer og bruk av nasjonale ressurser.

De økonomisk mest sårbare landende i verden venter og håper på at verdens større økonomier vil åpne opp markedstilfange for eksportvarer fra LDC-landene, og samtidig fortsette å øke utviklingsbistanden og i større grad rette bistandsmidler mot infrastruktur, å utnytte nye investeringsmuligheter, og å gi insentiver til selskaper som vurderer å investere i LDC-land.

Rundt 40 statsoverhoder har bekreftet sin deltakelse på FNs fjerde globale konferanse om de minst utviklede landene. 24 ledere i FN og andre internasjonale byråer vil også delta.

Besøk vår nettside om LDC-landene og konferansen i Istanbul her!