En samlende grønn mur

På tvers av hele Sahel regionen er det strukket en grønn mur. Fra Senegal til Chad er initiativet «The Great Green Wall» samlende, og representerer en mulig løsning til de konfliktutsatte områdene.  

De humanitære utfordringene i regionen inntar hovedfokus under en global internasjonal konferanse i København den 20. Oktober, hvor EU og flere andre FN-land skal møtes til ministermøter.

Situasjonen i Sentral Sahel (Burkina Faso, Mali og Niger) er prekær, med flere voldelige konflikter, utbredte sultkatastrofer og kvelende fattigdom. Videre bidrar også klimaforandringene til å forverre situasjonen i et av verdens mest prøvde områder. Den globale oppvarmingen i Sentral Sahel foregår halvannen gang raskere enn verdensgjennomsnittet, og uforutsigbare stormfloder og tørkeperioder truer lokal landbruksaktivitet.

Photo: FAO

En ny FN rapport offentliggjort i forkant av den internasjonale konferansen i København konkluderer med nødvendigheten av langsiktige løsninger til den humanitære katastrofen regionen står ovenfor. Til tross for behovet om ytterligere tiltak er det Afrikanske initiativet Great Green Wall (GGW) allerede en suksess i regionen. GGW er et grønt prosjekt som har som formål å plante et belte av trær og tilrettelegge for landbruk på tvers av hele regionen. Initiativet som beskrives som en grønn mur står i stor kontrast til samtidens isolerende grensemurer.

En samlende mur

Mennesker har alltid bygget murer. Fra Jerikos mur i år 10,000 f.kr, den store kinesiske mur fra 700 f.kr, Danevirke fra 500 e.kr og Berlinmuren i det 20.århundre. Historiker Gregory Dreicer uttalte at vi bygger murer for å definere vårt samfunn. Gjennom konstruksjonen av de avgrensende veggene blir skillelinjen mellom «oss» og «dem» større, og det bidrar til å skape samhold.

Photo: Unsplash

Historisk, ble ikke murer bygget som barrierer, men heller beskyttende. Den nye grønne muren gjennom Sentral Sahel har det samme formålet – gjenopplivning av de gamle murprinsippene.

 

Den Store Grønne Mur

Prosjektet som gikk av stabelen i 2007 har gjennomgått flere forandringer. Et pan-afrikansk initiativ som retter sitt hovedfokus på å trygge og forbedre klima og miljø i Sentral Sahel regionen. Sahel er mer enn noe annet sted på jorden offer for den globale oppvarmingen, og ressursmangelen som følge av dette har bidratt til massemigrasjon og voldelige konflikter.

I dag, mer enn et tiår etter startskuddet er over 15% av den planlagte grønne muren plantet.

Photo: GGW initative

Allerede er matsikkerhet, arbeidsledighet og levevilkår forbedret i regionen. Initiativet dekker faktisk 15 av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Når prosjektet er ferdigstilt vil det være den største levende organismen på planeten, 3 ganger så stor som Great Barrier Reef.

 

I Burkina Faso, Mali og Niger er over 120 lokalsamfunn involvert. Mer enn 2,500 hektar har allerede blitt tilført vann, og over 2 millioner trefrø er plantet. Til tross for dette står prosjektet i fare på bakgrunn av dens ustabile finansielle situasjon. 20 Oktober er det ministermøter i FN om Sentral Sahel, og prosjektet behøver økt fokus!

Les mer om prosjektet her

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19