Den internasjonale kvinnedagen: 37% av alle kvinner er ikke online

Temaet for årets internasjonale kvinnedag 8. mars er DigitALL: Innovasjon og teknologi for likestilling.

Livene våre er avhengige av sterk teknologisk integrasjon: å delta på et kurs, ringe kjære, foreta en banktransaksjon eller bestille en medisinsk avtale. Alt går for tiden gjennom en digital prosess. Imidlertid bruker hele 37% av kvinner ikke internett. 259 millioner færre kvinner har tilgang til internett enn menn, selv om de utgjør nesten halvparten av verdens befolkning.

– I dag utgjør kvinner under en tredjedel av arbeidsstyrken innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.  Og når kvinner er underrepresentert i utviklingen av ny teknologi, kan diskriminering bakes inn fra starten av. Derfor må vi lukke det digitale skillet og øke representasjonen av kvinner og jenter i vitenskap og teknologi, sier FNs generalsekretær António Guterres.

IWD-UN
Sima Bahous, administrerende direktør i UN Women, under åpningen av FNs likestillingskommisjon. FN-foto/Manuel Elías

Hvis kvinner ikke har tilgang til internett og ikke  føler seg trygge på nettet, er de ikke i stand til å utvikle de nødvendige digitale ferdighetene til å engasjere seg i digitale rom. Dette reduserer deres muligheter til å søke karrierer innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM) relaterte felt. Innen 2050 vil 75% av jobbene være relatert til STEM-områder. Likevel har kvinner i dag bare 22% av stillingene i kunstig intelligens, for å nevne bare en.

«Bare det siste året var 259 millioner flere menn enn kvinner online», sa Sima Bahous, administrerende direktør for UN Women i sin åpningstale til kommisjonen for kvinners status.  – I teknologisektoren globalt har kvinner ikke bare færre stillinger, men de står også overfor et lønnsgap mellom kvinner og menn på 21 prosent. Nesten halvparten av alle kvinner som jobber med teknologi har opplevd trakassering på arbeidsplassen. »

Visste du at?

En global analyse av 133 AI-systemer på tvers av bransjer fant at 44,2 prosent viser kjønnsskjevhet.

Kvinner utgjør bare 22 prosent av ansatte innen kunstig intelligens globalt.

En undersøkelse blant kvinnelige journalister fra 125 land viste at 73 prosent hadde blitt utsatt for vold på nettet i løpet av sitt arbeid.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19