WHO kritiserer storindustrier

0
649
chan-who

chan-who
10.06.13 – Arbeidet rettet mot å fremme god helse er viktigere enn noen gang nå som ikke-smittsomme sykdommer har erstattet smittsomme sykdommer som verdens ledende dødsårsak, uttalte Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) i dag. Hun advarte i tillegg om at helsesektoren står overfor enorme utfordringer, blant annet fra store industrier.

«I dag er alt snudd på hodet. I stedet for at sykdommer forsvinner når levekår bedres fører faktisk sosio-økonomisk fremgang til økende tilfeller av ikke-smittsomme sykdommer», forklarte Chan i sin tale i forbindelse med The 8th Global Conference on Health Promotion i Helsingfors.

«Økonomisk vekst, modernisering og urbanisering har samtidig økt utbredelsen av folk med usunn livsstil”, sa hun. Chan fortalte deltakerne på konferansen at innsatsen for å få folk i dag til å leve sunnere liv møter motstand fra krefter som «ikke er så vennlige».

«Arbeidet rettet mot å forebygge ikke-smittsomme sykdommer går imot de forretningsmessige interessene til økonomiske aktører med mye makt», påpekte hun. «Dette gjelder ikke bare tobakkindustrien lenger. Folkehelsen må nå også kjempe med mat-, brus- og alkoholindustrien. Alle disse frykter regulering, og beskytter seg selv med samme taktikker».

Dette inkluderer blant annet lobbyvirksomhet, søksmål og industri-finansiert forskning som «forvirrer bevis og sår tvil i folket». Industrier gir også gaver, penger og andre bidrag til gode formål for å virke som respektable bedrifter blant politikere og allmennheten. De gir enkeltpersoner skylden for helseskader, og beskylder regjeringer for å gå i mot personlige friheter og frie valg.

«Dette tilsvarer formidabel motstand. Markedsmakt fører lett til politisk makt. Få regjeringer prioriterer helse over store industrier. Som vi så med tobakksindustrien kan et mektig selskap selge så og si hva som helst til folket».

«La meg minne dere om at ikke ett eneste land har klart å takle fedme-epidemien i alle aldersgrupper», sa Chan. «Dette betyr ikke at den enkeltes viljestyrke har mislyktes, men heller at den politiske viljen har mislyktes i å håndtere storindustrier».