Israel sier at Hamas er ansvarlig for sivile lidelser

Israel har avvist anklagene fra Sør-Afrika om at landet har brutt den internasjonale Folkemordkonvensjonen i forbindelse med invasjonen av Gazastripen.

På den andre dagen av de offentlige høringene i Den internasjonale domstolen. Sa den israelske advokaten Tal Becker at selv om de sivile lidelsene var «tragiske». Forsøkte Hamas «å maksimere de sivile skadene for både israelere og palestinere. Selv om Israel forsøker å minimere dem».

Sør-Afrika, sa han, «har beklageligvis lagt frem for domstolen et dypt forvrengt faktisk og juridisk bilde.  Hele saken bygger på en bevisst kuratert, dekontekstualisert og manipulerende beskrivelse av virkeligheten i de pågående fiendtlighetene».

Sør-Afrika hevder at Israel bryter Folkemordkonvensjonen av 1948. Som begge stater har undertegnet, og som forplikter partene til å forhindre folkemord.

Sør-Afrika siterer i dokumenter som er overlevert retten, oppildnende uttalelser fra israelske tjenestemenn. Som de mener «utgjør en klar direkte og offentlig oppfordring til folkemord, som har gått ukontrollert og ustraffet hen».

Det kan ta flere år å komme frem til en dom i rettssaken. Foreløpig er det kun ventet at domstolen vil ta stilling til om den skal pålegge Israel å iverksette midlertidige tiltak, hovedsakelig å innstille kampanjen i Gaza, mens den overveier saken.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19