Ny offisiell dag for demokrati

0
761

Den 8. november 2007, bestemte Generalforamlingen at 15. september skal være Den internasjonale dagen for demokrati. De inviterte medlemsstatene, FN systemet og andre regionale, mellomstatlige og hjelpeorganisasjoner ble oppfordret til å gjøre mennesker oppmerksomme på dagen.

Vedtaket bekrefter at demokrati er av universell verdi, slik at folk kan bestemme over sine egne politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle systemer, og sin fulle deltakelse i alle aspekter av livet.

Vedtaket oppfordrer også generalsekretæren til å forbedre FNs evne til å svare effektivt på nasjonenes behov, gjennom å støtte deres innsats for å oppnå et godt styresett og demokratisering.

I 2008 er det 20-årsjubileum for den første Internasjonale konferansen av nye og gjenopprettede demokratier, som er en regjeringskonferanse åpen for alle FNs medlemsland. Dagen fokuserer spesielt på promoteringen av demokrati på alle nivåer.

Denne dagen markerer også vedtakelsen av den universelle erklæringen om demokrati ved Den interparlamentariske unionen i 1997.