Finlands samer ber om hjälp av FN

Tiina Sanila Aikio. Photo Estonian Foreign Ministry 2.0 Generic CC BY 2.0

Tiina Sanila Aikio. Photo Estonian Foreign Ministry 2.0 Generic CC BY 2.0

30.4.2015 – Sametingets ordförande har vädjat till FN för att få de finska myndigheterna att erkänna ursprungsfolkens rättigheter i landet.

Enligt Tiina Sanila-Aikio har den finska staten ”berövat det Samiska folket sin rätt att definiera sig själva” genom att fortfarand inte ha undertecknat en internationell konvention som befäster ursprungsfolkens rättigheter.

Sanila-Aikio talade inför FN:s permanenta forum för ursprungsfolkens angelägenheter i New York på måndag. Den finska regeringen har avgett ”tomma löften” efter att i mars ha beslutat att uppskjuta ratificeringen av konventionen för ursprungsfolk och stamfolk ända tills den nya regeringen tillträder.

Sanila-Aikio uttryckte sin ”extrema besvikelse” över att denna FN:s arbetsorganisation ILO:s konvention från 1989 fortfarande inte undertecknats. ”Situationen ser inte lovande ut efter valen, eftersom de mest högljudda moståndarna till konventionen nu kommit till makten.”

Tidigare i våras konstaterade Finlands justitieminister Anna-Maja Henriksson att hon beklagade att riksdagen inte haft tid att rösta om konventionens ratificering under de sista veckorna innan valet.

Däremot har Henriksson tidigare insisterat på att Finland redan har en lagstiftning som garanterar samernas rättigheter.

Men i sitt tal inför FN vädjade Sanila-Aikio till organisationens hjälp, samt övriga internationella organisationer, för att idka påtryckning mot de finska beslutsfattarna för att en ratificering äntligen kan bli verklighet.

FN:s specialrapportör för ursprungsfolkens rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, lyssnade till Sanila-Aikios tal och konstaterade: ”Det är extremt oroande att höra om samernas situation i Finland, och jag hoppas att diskussionen kommer att fortsätta.”

Finlands FN-representant Janne Taalas hade enligt egen utsago lyssnat noga till Sanila-Aikios kritik.

”Det är av största vikt att alla röster hörs här, och att vi kan diskutera dessa frågor öppet. Det är det detta forum är till för”, sade han.

ILO:s konvention för ursprungsfolk och stamfolk har ratificerats av 22 länder varav många har stora ursprungsfolksminoriteter, som t.ex. Norge, Spanien och många sydamerikanska länder.

Källa: YLE

Mer information om ursprungsfolk hittar du i vårt tidigare nummer av InFocus!