Generalsekreterarens budskap på Internationella dagen till minne av förintelsens offer

27 januari 2008

I dag uppmärksammas den internationella dagen till minne av förintelsens offer för tredje gången.  Dagen utropades enhälligt av Generalsförsamlingen och vi står solidariskt sida vid sida med dem som överlevt förintelsen och med offrens familjer runt om i världen. Till dem som förnekar förintelsen eller som påstår att den överdrivits upprepar vi igen vår beslutsamhet att ära minnet av varje oskyldig man, kvinna och barn som mördades av nazisterna och deras medskyldiga. Vi sörjer det systematiska folkmordet av en tredjedel av det judiska folket samt övriga minoriteter, vilket berövade världen på omätliga bidrag.

Men att bara minnas, ära och sörja de bortgångna är inte nog. Vi måste även utbilda och ta hand om de levande. Vi måste ge våra barn ansvarskänsla så att de bygger samhällen där alla medborgares rättigheter värnas och främjas. Vi måste inskärpa hos dem respekt för mångfald för att förhindra att intoleransen slår rot och vi måste göra dem vaksamma på om det håller på att ske. Vi måste ge dem mod och verktyg att fatta de rätta besluten och motarbeta det onda.

I år, då vi uppmärksammar 60-årsdagen av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, har vi en speciell möjlighet att göra det. Under året kommer FN att sprida idén om ”värdighet och rättvisa år alla” till människor i hela världen. Kampanjen påminner oss om, att världen fortfarande håller på återhämtar sig efter förintelsens fasor och att deklarationen var det första globala ställningstagandet för det som vi idag tar för givet, nämligen att alla människor har lika rätt till värdighet och jämlikhet.

Vi får aldrig ta de mänskliga rättigheterna för givna. Vi måste upprätthålla dem, skydda dem och försäkra oss om att de lever och är veklighet för alla – att alla människor känner till dem, förstår dem och åtnjuter dem. Det är ofta människor som behöver få sina mänskliga rättigheter skyddade mest som behöver informeras och påminnas om dem. 

I dag påminner vi alla människor om dessa rättigheter. Vi minns dem vars rättigheter skändades i Auschwitz och på andra ställen samt senare under folkmord och våldsamheter. Vi lovar att ta lärdom av förintelsen och föra vidare kunskapen till nästa generation. Låt oss på denna dag till minne av förintelsens offer åter förbinda oss vid detta uppdrag.

Av Ban Ki-moon
FN:s Generalsekreterare