Norge invalt i FN:s säkerhetsråd

Röstningen ägde rum i FN:s plenisal i huvudkvarteret i New York. FOTO: Un Photo/Eskinder Debebe

Efter en tretton år lång valkampanj som inkluderat online-möten mellan diplomater och myndighetspersoner, våfflor vid FN:s huvudkvarter, rosa strumpor och ansiktsmasker, blev Norge igår invalda som medlemmar av FN:s säkerhetsråd.

FN:s säkerhetsråd är FN:s mäktigaste organ och har fått mandat genom att bevara världsfreden. Om världen står inför ett hot mot internationell fred, är det upp till rådets 15 medlemmar att se till att hotet inte utvecklas till en väpnad konflikt.

Säkerhetsrådets fem fasta medlemmar – USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike, har suttit i rådet sedan grundandet av FN 1945. På grund av deras vetorätt kan inget förslag gå igenom i Säkerhetsrådet om inte alla fasta medlemmar är eniga.

Utöver de fem fasta medlemmarna består Säkerhetsrådet av ytterligare tio medlemsländer som väljs in av Generalförsamlingen, två år åt gången. Varje år skiftas fem av de icke-fasta medlemsländerna.

För att säkra geografisk spridning består Säkerhetsrådets rullande stolar av fem representanter från Asien och Afrika, två från Latinamerika och Karibien, två från Västeuropa och Australien, Kanada och Nya Zeeland, och en från Östeuropa.

Norges utrikesminister Ine Marie Eriksen Søreide och norska kronprinsen Haakon svarar på journalisternas frågor om Norges kampanj 2018. FOTO: UN Photo/Mark Garten

Våfflor och rosa strumpor

Norge, Irland och Kanada konkurrerade om de två lediga platserna som reserverats för västliga länder. De två förstnämnda fick flest röster från Generalförsamlingens medlemmar. Det är tjugo år sedan Norge satt sist i Säkerhetsrådet.

Innan valet sa Norges utrikesminister Ine Marie Eriksen Søreide till NRK att hon trodde att valet skulle bli jämt.

Norges kampanjarbete för att bli invalda i Säkerhetsrådet har pågått sedan landet lanserade sin kandidatur 2007.

Rosa har varit Norges kampanjfärg och norska ministrar har klätt sig i rosa strumpor och ansiktsmasker för att markera Norges kandidatur. Dessutom har de delat ut paraplyer, nyckelringar, märken till jackor och vattenflaskor till representanter från FN:s andra medlemsländer. Norges FN-ambassadör bjöd också på nygräddade våfflor i FN:s huvudkvarter i New York som en del av valkampanjen.

Norges kronprins Haakon har bidragit till uppmärksamheten kring Norges kampanj, där kampanjfärgen var rosa. FOTO: UN Photo/Mark Garten

En annorlunda röstning

Medlemsländerna gav sina röster fysiskt i FN:s plenum i New York, men på grund av COVID-19-pandemin skedde omröstningen i mindre grupper. Den startade kl 15 svensk tid, och avslutades inte förrän klockan 19.

Innan röstningen hade den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, MGD-politikern Pauline Tomren och 22 klimatforskare skickat ett brev till 38 östater där de uppmanade dem att inte rösta på Norge på grund av landets oljeindustri.

Delegaterna fick följa stränga regler för att minska risken för smitta av COVID-19. FOTO: UN Photo/ Eskinder Debebe.

Det slutade med att Norge fick röster från 130 länder och uppnådde därför de nödvändiga två tredjedelars röster för att vinna platsen i Säkerhetsrådet.

Søreide har tidigare uttalat att det är viktigt att små länder också tar ansvar för att upprätthålla världsfreden.

– Det är viktigt att små länder som Norge tar ansvar och bidrar till att göra Säkerhetsrådet bättre, sa Søreide till Dagsavisen.

Norge har sagt att de kommer prioritera bland annat folkrätten, jämställdhet och klimat som medlemmar av Säkerhetsrådet.

– Vi har arbetat väldigt hårt för detta de senaste åren. Vi tror att vi kan bidra till något i FN. Vi är med i internationella samarbeten, och vi menar att det är viktigt att vi också tar på oss ansvaret med att arbeta för att det ska fungera, sa Norges statsminister Erna Solberg till NRK efter att resultatet kommit.

Norge har suttit i Säkerhetsrådet fyra gånger tidigare. Den femte perioden som medlem i Säkerhetsrådet kommer börja i januari 2021. De andra som tar över de rullande platserna i Säkerhetsrådet är Mexico och Indien.