Vattnet snart slut i Gaza

Gaza

Gaza

Gazaremsans redan utsatta befolkning drabbas idag mycket hårt av bristande vattenkvalitet och dålig tillgång till vatten. En lösning måste finnas inom de närmsta åren, annars väntar en humanitär katastrof av stora mått.

Det framgår av en ny FN-rapport, Gaza in 2020 – A Livable Place, som publicerades i slutet av augusti i år.  Rapporten bekräftar tidigare larmrapporter om den svåra vattensituationen i Gaza, bland dem en Världsbanksrapport från 2009  som visar att över 90 procent av dricksvattnet på Gazaremsan är obrukbart.

 

”Världen kan inte bara se på medan Gazas befolkning går under på grund av vattenbrist”, sade Palestinas vattenminister Dr. Shaddad Attili under det nyligen avslutade Stockholm World Water Week. ”Det handlar om Gazabornas mänskliga rätt till rent vatten. Men också om politik  – det går inte att åstadkomma stabilitet och utveckling i regionen om inte vattenfrågan får en lösning.  För vad händer den dag som Gazas 1,6 miljoner invånare inte har tillgång till vatten? Det är en situation som helt enkelt inte får uppstå!”

Merparten av vattnet som Gazaborna använder idag är grundvatten som pumpas upp. Men uttaget är alldeles för högt, cirka 170 miljoner kubikmeter mot de 55 miljoner som är miljömässigt hållbart. Som ett resultat av det höga uttaget tränger havsvatten in och blandar sig med grundvattnet. Enligt FN-rapporten kommer dricksvattnet att vara helt odrickbart inom loppet av 8 år, och 2020 kommer grundvattnet att vara så skadat att det aldrig mer går att återställa – om inte något görs.

En lösning som den palestinska myndigheten föreslagit, och som funnit stöd av bland andra Unionen för Medelhavsländerna (UfM), EU, USA och en rad stora internationella organisationer, är en anläggning för avsaltning av havsvatten. Nu gäller det att få ihop de cirka 455 miljoner US dollar som bygget beräknas kosta. Islamiska utvecklingsbanken (IsDB) har redan lovat att stå för hälften av kostnaden. Även Israel som medlem i Unionen för Medelhavsländerna har ställt sig bakom förslaget om en avsaltningsanläggning – vilket är en förutsättning för att projektet ska gå att genomföra.

Under det israeliska anfallet mot Gaza 2008-09 förstördes flera EU-finansierade projekt inom vattensektorn. EU reagerade med protester till den israeliska regeringen och påpekade att projekt som finansierats med skattemedel från EU-länderna bör skyddas från angrepp. Israels stöd till avsaltningsanläggningen antas ge ett sådant skydd och också göra det möjligt att föra in byggmateriel och låta utländsk teknisk expertis delta i detta gigantiska projekt.

Henrik Slotte från FNs miljöorganisation UNEP konstaterar att ett avsaltningsbygge kanske inte är det allra bästa ur miljösynpunkt, men är en lösning som går att genomföra. ”Situationen är ohållbar idag, inte minst med tanke på barnen.  Föräldrarna rekommenderas att bara använda flaskvatten till sina barn eftersom det kommunala vattnet är så dåligt. Men många har inte råd med det, och även kvalitén på flaskvatten är osäker.  Vi vet också att allt fler barn föds med hjärtfel, som så kallade blue babies, på grund av den höga halten av nitrit i vattnet”

Förhoppningen är nu att avsaltningsanläggningen ska börja byggas 2014 och stå klar 2017.

Källa: SIDA