Stärkta tjejer kan förändra världen

School girls in Karachi. UN Photo John Isaac

School girls in Karachi. UN Photo John Isaac

10.10.2015 – Det ser ljusare ut för flickors tidiga barndom: under de senaste femton åren har det globala samfundet gjort avsevärda framsteg för att förbättra deras liv. Idag är det mycket mer sannolikt att flickor under tio börjar skolan, eller t.ex. vaccineras – och de löper mycket mindre risk för hälsoproblem än de tidigare generationerna.

Däremot har inte tillräckligt stora satsningar gjorts för det andra årtiondet i flickors liv. Utmaningarna gäller fortsatt utbildning, barnäktenskap, information och service i samband med pubertet, flickors reproduktiva hälsa och skydd mot oönskade graviditeter, könssjukdomar och könsbaserat våld.

Idag finns det 1,8 miljarder människor mellan 10 och 24 års ålder. Detta är den största kohorten ungdomar i mänsklighetens historia. Omkring hälften av dem är flickor, och om de stöttas effektivt under tonårstiden, har de möjligheten att förändra världen som morgondagens mammor, arbetare, företagare och politiska ledare.

Den 11:e oktober uppmärksammas därför den internationella flickadagen. I år blir temat Att stärka tonårsflickor: visionen för 2030. Detta tema refererar till FN:s nya globala hållbarhetsmål som antogs nu i september, som bland annat strävar efter barns rätt till skolgång och jämställdhet som en del av en hållbar utveckling i världen. Temat är en positiv uppmaning till att aktivt arbeta för att stärka flickors situation nu och i framtiden, vilket inte bara är ett sätt att säkerställa deras rättigheter som barn men är också en investering i ett helt samhälle.

Mer information hittar du här . Delta i diskussionen med hashtag #flickadagen och #DayOfTheGirl