UNIFEM efterlyser ansvar för att kvinnors ställning skall förbättras

Det behövs mer ansvar och redovisningsskyldighet för att kvinnor skall får en större och jämlikare roll inom den offentliga sektorn, rättsystemet, internationellt bistånd och förvaltning, konstaterar FN:s utvecklingsfond för kvinnor UNIFEM i sin rapport om kvinnors rättigheter som utkommer vartannat år.

Enligt rapporten “Progress of the World’s Women 2008/2009, Who Answers to Women? Gender and Accountability” återstår det mycket arbete innan alla löften förvandlats till konkreta åtgärder som förbättrar kvinnors liv och rättigheter. Kvinnor måste inkluderas i alla tillsynsprocesser och jämlikhet mellan könen måste bli en norm för all offentlig verksamhet, konstaterar rapporten.

”Om regeringar inte tar ansvar, fördelas resurserna ojämlikt och de fattiga drabbas hårdast”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid presentationen av rapporten på torsdagen. 

De fattiga kvinnorna drabbas hårdast eftersom de ofta inte ha tillgång till utbildning, rättsystem eller har politisk inflytande. De är marginaliserade och deras behov ignoreras, tillade generalsekreteraren.

Kvinnor tjänar i medeltal 17 procent mindre än men. Omkring en tredjedel av alla kvinnor har utsatts för könsrelaterat våld under sin livstid och en av tio kvinnor dör till följd av graviditet. Men rapporten ger även skäl för hoppfullhet, under det senaste tio åren har det skett en märkbar förbättring i hur frågor om kvinnors behov bemöts.