WFP utökar hjälpinsatsen i Nepal – akut behov av finansiellt stöd

900 nep 20150506 wfp marco frattini q33a4080

900 nep 20150506 wfp marco frattini q33a4080

11.5 – FN:s livsmedelsprogram varnar för att mat utgör ett allt mer akut behov då de övervinner svåra logistiska utmaningar för att nå hundratusentals överlevande i några av de värst drabbade och avlägsna delarna av Nepal.

900 nep 20150506 wfp marco frattini q33a4156WFP har, tillsammans med sina humanitära partners, delat ut mat till 300,000 personer sedan skalvet inträffade och för in fler helikoptrar samt organiserar flera grupper av mindre lastbilar för att nå ut med leveranser till den hårt drabbade landsbygden där vägarna är svårframkomliga eller obefintliga. WFP öppnar också upp en landsväg från Indien för att få bort trycket på Katmandus flygplats. WFP, som finansieras helt och hållet genom frivilliga bidrag från regeringar, företag och privatpersoner, kämpar för att samla in pengar till denna komplexa och kostsamma operation.

”Folket i Nepal är motståndskraftiga, men vi kan inte förvänta oss att familjer ska leva i spillrorna av sina hem, med lite mat och utan tak över huvudet när de annalkande monsuner kommer”, säger Richard Ragan, som samordnar WFP: s hjälpinsats. ”Vi vill på inget sätt att en brist på resurser ska tvinga oss att begränsa det stöd vi ger.”

Efter att inledningsvis ha fokuserat hjälparbetet på sök- och räddningsarbete av överledande, tak över huvudet, vatten och medicinska förnödenheter, är mat nu ett allt mer akut behov. En av de miljontals människor som drabbats av katastrofen är Sanjay Tamang, han är från Sindhupalchok distriktet och far till tre barn. Han kan nu ge mat till sin familj tack vare att han fått ris från WFP.

”Vårt hus blev helt förstört. Vi har ingenting kvar utom kläderna vi bär ”, berättar han.

Många av de drabbade i de mest avlägsna landsbygdsområdena var självförsörjande bönder som nu har förlorat de grödor som skördades strax före jordbävningen inträffade. Familjer behöver mat snarast för att klara sig tills nästa skörd under tiden de bygger upp sina förlorade försörjningsmöjligheter.

WFP: s krisinsatser är hittills endast finansierade till fyra procent, och mycket av matutdelning och hjälpinsatserna har hittills möjliggjorts av interna resurser som nu snart når sin gräns. Det är viktigt att hjälpinsatserna från det internationella samfundet matchar de enorma behoven som finns hos befolkningen i Nepal.

900 nep 20150506 wfp marco frattini q33a4199 1WFP är tacksamma för bidragen som hittills mottagits från Danmark, Liechtenstein, privata donatorer och FN: s centrala katastrofinsatsfond (CERF). Löften har gjorts och bidrag förväntas också komma från Kanada och USA.

Det brittiska biståndsministeriet finansierar en humanitär operativ bas (Humanitarian Staging Area) som öppnade på Katmandus internationella flygplats en månad innan jordbävningen inträffade. Härifrån tillhandahåller WFP logistiktjänster för hela det humanitära samfundet.

EU har finansierat ett nätverk av observatörer specialiserade på matsäkerhet i Nepal, NeKSAP, som samlat in uppgifter till WFP: s för att snabbt kunna göra en bedömning av jordbävningen inverkan på livsmedelsförsörjningen.

WFP behöver 957 miljoner SEK för att ge mat till 1,4 miljoner jordbävningsdrabbade människor under de tre kommande månaderna. För hjälparbete med anknytning till logistik, flygtransporter och telekommunikationer behöver WFP ytterligare 278 miljoner SEK. En vädjan om donationer har lanserats online på: www.wfp.org/nepal.

Källa: WFP