1,3 milliarder tonn mat ble kastet i fjor

I fjor var en av ti mennesker i verden underernært. 800 millioner mennesker i verden fikk ikke i seg nok næringsrik mat. Samtidig ble 1,3 milliarder tonn mat kastet.

Dette fremgår av en ny rapport fra FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO og WFP).

Foto: Nareeta Martin

Rapporten ble utgitt i forkant av FNs forberedende møte om det globale matsystemet i Roma fra 26. til 28. juli. Møtet holdes som forberedelse til et toppmøte om saken i september. Et team bestående av flere parter er involvert i matsystemet med sikte på å implementere alle sytten globale mål for bærekraftig utvikling.

Til tross for enorm matproduksjon er matmangel fortsatt et alvorlig problem i verden. På samme tid som flere er underernærte, går 1,3 milliarder tonn mat tapt hvert år.

Dette er ikke bare et sosialt og økonomisk problem, men også en miljøkatastrofe. Mat som ikke er tilgjengelig for forbrukere, kan brukes til å påføre sunn jord. Kompostering av bioavfall kan styrke forholdet mellom forbrukere og natur, samt ha en positiv effekt på miljøet.

Ettersom flere folk sulter kan ikke matavfall forekomme. Det er ulikheter i verdens matsystem, og det haster med å tilnærme seg matproduksjon på en ny måte.

Miljøet belastes

8-10% av verdens klimagassutslipp kan tilskrives produksjon av mat som kastes eller går tapt før den kan konsumeres. Da går både land og vann går til spille under produksjonen. Som et resultat spiller matavfall en rolle i å unødig øke presset på naturen, noe som blant annet reduserer mangfoldet i økosystemet.

På den ene siden er det klart at matproduksjon har stor innvirkning på miljøet, og på den andre siden er det tydelig at matproduksjon ikke kan mate enda flere mennesker på jorden. Vi er avhengig av ny tenking og metoder innenfor feltet.

Ansvarlig landbruk jobber for naturen og ikke mot den.

Kompostering er en nøkkelfaktor for å redusere belastningen av matproduksjon på miljøet. Kompostering har som mål å sikre at bortkastet mat brukes som gjødsel. Komposten sørger for at avfall ikke akkumuleres unødvendig. Alle kan lære kompostering, og både nybegynnere og bønder kan utføre denne aktiviteten.

Ny forbindelse

Foto: Markus Spiske

Ved å kompostere bioavfall i form av uspiselig mat, reduseres bruken av industriell gjødsel som brukes i landbruk og matproduksjon. Ved å bruke gjødsel fra kompost er det mulig å gjenopplive jordens fruktbarhet og forbedre vannmotstanden. Naturen er av stor verdi, og hvis den blir pleiet, bidrar den indirekte til en sterkere økonomi.

Fordelene med kompostering inkluderer absolutt besparelser på avfallshåndtering, men det er langt fra det eneste alternativet.

«Ubalanser kjennetegner vårt forhold til naturen,» sa Doreen Robinson fra FNs miljøprogram (UNEP). «Mennesker fortsetter å ta fra naturen, og naturen fortsetter å gi.»

Eliminering av avfall

Nye metoder er nødvendige når avfall dumpes på miljøet og mange ressurser er oppbrukt.

En sirkulær økonomi handler om å forbedre ressursutnyttelsen med politikken om å gjenbruke alt. Målet er å kaste bort så lite ressurser som mulig og samtidig unngå å lage avfall.

Vår nåværende lineære økonomi har skapt en unaturlig forbindelse mellom mennesket og naturen.

Økt kompostering er et skritt i riktig retning mot å skape en perfekt sirkulær økonomi hvor alle har tilgang til et sunt kosthold som er ettertraktet av ansvarlige bønder.

Selv om ledelsen fortsatt vil være ansvarlig for systematiske tiltak til beste for miljøet, kan mennesker likevel være en pådriver for endring. Kompostering er et eksempel på dette.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19