Millioner av kvinner kan løftes ut av fattigdom

Den 68. kvinnekommisjonen (CSW68), FNs største årlige samling om likestilling og styrking av kvinner. Finner i år sted 11.-22. mars under hovedtemaet:  «Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective».

Løsninger for å få slutt på kvinnefattigdom er allment anerkjent: å investere i politikk og programmer som utjevner ulikheter mellom kjønnene og styrker kvinners handlingsrom og lederskap. Slike investeringer gir enormt utbytte: Over 100 millioner kvinner og jenter kan løftes ut av fattigdom. Hvis myndighetene prioriterer utdanning og familieplanlegging, rettferdige og likeverdige lønninger og utvidede sosiale ytelser.

Arbeidsplasser for hundrevis av millioner

Nesten 300 millioner arbeidsplasser kan skapes innen 2035 gjennom investeringer i omsorgstjenester. Ved å utjevne kjønnsforskjellene i sysselsettingen kan bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger øke med 20 prosent i alle regioner.

På CSW68 kommer regjeringer, sivilsamfunnsorganisasjoner, eksperter og aktivister fra hele verden sammen. For å bli enige om tiltak og investeringer som kan avskaffe kvinnefattigdom og fremme likestilling. Verden står ved et avgjørende veiskille når det gjelder likestilling. Globalt sett lever 10,3 prosent av alle kvinner i dag i ekstrem fattigdom, og de er fattigere enn menn. Fremgangen i arbeidet med å utrydde fattigdom må være 26 ganger raskere for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Raskere fremgang krever investeringer.

Data fra 48 utviklingsøkonomier viser at det trengs ytterligere 360 milliarder dollar i året for å oppnå likestilling. Styrke kvinners stilling på tvers av viktige globale mål, blant annet for å utrydde fattigdom og sult.

I dette avgjørende året, når 2,6 milliarder mennesker går til urnene for å avgi sin stemme. Har de makt til å kreve økte investeringer i likestilling.

Kvinner dør i menns krig

I sin tale ved åpningen av kvinnekommisjonen understreket FNs generalsekretær António Guterres at det haster med å forsvare kvinners rettigheter, som er truet av en reversering av hardt tilkjempede fremskritt, økende vold mot kvinner og et voksende digitalt kjønnsskille.

Han understreket at kvinner rammes uforholdsmessig hardt av krig.

«I konfliktområder over hele verden er det kvinner og jenter som lider mest under kriger som føres av menn», sa han og oppfordret til umiddelbar våpenhvile og humanitær hjelp.

Han understreket den forferdelige situasjonen i Gaza, der over to tredjedeler av de drepte og skadde under Israels offensiv angivelig er kvinner og jenter. Han viste også til sjokkerende vitnesbyrd om seksuell vold mot palestinske kvinner i fengsler, husrazziaer og ved kontrollposter i de okkuperte palestinske områdene.

I Israel, la han til, viser forrige ukes rapport fra FNs spesialrepresentant Pramila Patten til grusom seksuell vold mot kvinner og jenter og indikasjoner på seksualisert tortur under terrorangrepene fra Hamas og andre væpnede grupper 7. oktober.

Les mere on Gaza på UNRICs sider her:

Barn i Gaza lider av akutt underernæring

USA nedlegger veto mot algerisk resolusjon

Marwán synger en «akutt vuggevise for barna i Gaza»

Gaza: Konflikten med flest drepte journalister

Tre nordiske institutter skal granske UNRWA

UNRWA: oppfordrer land til å omgjøre beslutningen om å stanse støtten

Å stanse bidragene til UNRWA kan få katastrofale konsekvenser

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19