Barn i Gaza lider av akutt underernæring

0
29
De trenger hjelp for å forhindre underernæring

En sjelden sjanse til å levere nødvendige forsyninger til sykehusene og forhindre underernæring i det nordlige Gaza ble nylig ønsket velkommen av FNs humanitære organisasjoner.

De utstedte tirsdag et nytt varsel om de «forferdelige» forholdene i medisinske fasiliteter der flere barn risikerer livstruende underernæring. «WHO og deres partnere klarte å få tilgang til (Al) Shifa-sykehuset i nord. Levere drivstoff og livreddende forsyninger til 150 pasienter, inkludert behandling av 50 barn som lider av alvorlig akutt underernæring. Samt vaksiner», uttaler Dr. Rik Peeperkorn, Verdens helseorganisasjons representant i det okkuperte palestinske området.

Lav næringsverdi

Underernæring – som fører til uopprettelig avmagring hos små barn – var aldri den dødelige trusselen i Gaza som den er nå. Ettersom enklaven i stor grad var selvforsynt med fisk og annen matproduksjon, insisterte Dr. Peeperkorn.

«Før de siste månedenes fiendtligheter var avmagring på Gazastripen sjelden. Bare 0,8 prosent av barn under fem år var akutt underernærte», forklarte han. «Den nåværende underernæringsraten på 15,6 prosent blant barn under to år i det nordlige Gaza. Tyder på en alvorlig og rask nedgang. En slik nedgang i befolkningens ernæringsstatus på tre måneder er uten sidestykke på verdensbasis.»

WHO-tjenestemannen bemerket med bekymring at 90 prosent av barn under to år. I tillegg til 95 prosent av gravide og ammende kvinner «står overfor alvorlig matfattigdom. Noe som betyr at de har spist to eller færre matvaregrupper i løpet av den foregående dagen – og at maten de har tilgang til, har den laveste næringsverdien».

En advarsel uten like

Det har blitt gjennomført humanitære luftlandsettinger i Gaza som svar på den langsomme strømmen av humanitær hjelp som når frem til enklaven over land. Hittil har FN ikke deltatt i slike oppdrag. Men det er ikke utelukket, opplyser OCHA, FNs kontor for koordinering av humanitær bistand. Som tirsdag opplyste at de vil fortsette å «utforske alle muligheter for å sikre at hjelpen når frem til dem som trenger den».

«Vårt klare fokus er å øke landtransporten slik at den står i forhold til de enorme behovene vi hører om», sier Jens Laerke, talsmann for OCHA.

«Når barn begynner – som legene forteller våre kolleger – å dø av sult, burde det være en advarsel som ingen annen; hvis ikke nå, når er tiden for å ta i bruk alle midler, bryte glasset, og oversvømme Gaza med den hjelpen den trenger.»

Les mere on Gaza på UNRICs sider her:

USA nedlegger veto mot algerisk resolusjon

Marwán synger en «akutt vuggevise for barna i Gaza»

Gaza: Konflikten med flest drepte journalister

Tre nordiske institutter skal granske UNRWA

UNRWA: oppfordrer land til å omgjøre beslutningen om å stanse støtten

Å stanse bidragene til UNRWA kan få katastrofale konsekvenser