167 konsernsjefer støtter FNs prinsipper om likestilling

0
656
alt

altLikestilling i privat sektor er lønnsomt. Det er konklusjonen etter at 167 konsernsjefer verden rundt nå har signert likestillingsdokumentet “Women’s Empowerment Principles – Equality Means Business”. UN Women og UN Global Compact står i spissen for initiativet, og offentliggjorde i dag listen over konserner som er med på initiativet.

Prinsippene gir veiledning om hvordan kvinners stilling skal fremmes på arbeidsplassen, i markedet, og i lokalsamfunnet. Utviklingen av prinsippene ble ledet av UN Women og Global Compact i en internasjonal prosess der mange ulike parter ble konsultert. Arbeidet startet i mars i 2009.

Undertittelen ”Equality Means Business” gjenspeiler at prinsippene om arbeid for likestilling og kvinners bemektigelse i forretningsdrift er inspirert av konkrete erfaringer i forretningsliv over hele verden. Heller enn å være en nytt normativt initiativ som legger konkrete retningslinjer for konsernene, søker prinsippene å peke ut veien ved å utdype kjønnsaspektet vedrørende det sosiale ansvar samt virksomhetens rolle i en bærekraftig utvikling. I tillegg til å være en nyttig guide, håper man at prinsippene vil bidra til å informere andre parter, inkludert regjeringer, og spre et positivt engasjement for kvinners deltakelse.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon roste konsernsjefene som signerte prinsippene, men utfordret også forretningsledere til å gjøre mye mer: ”Når dere omfavner disse prinsippene vil dere slutte dere til en stor, samlende bevegelse for å slippe fri kvinners makt og forandre verden. Dette er svært viktig”, sa generalsekretæren under åpningen av en todagers markering av prinsipplanseringen.

Michelle Bachelet, tidligere president i Chile og den første lederen for UN Women sa: ”Likestilling er ikke bare en grunnleggende menneskerett. Som næringslivet, økonomer og utviklingseksperter nå enes om, så vil bemektigelse av kvinner fyre opp under økonomiers fremdrift og samfunnsutvikling. Prinsippene for fremme av kvinners stilling gir et redskap for resultatbasert partnerskap med næringssamfunnet.