Mål 2

Utrydde sult

Etter en nedgang i antallet mennesker som led av sult fra 1990-tallet og til 2014, stiger nå antallet igjen. I 2017 var det om lag 821 mennesker som var rammet av sult, og det forventes det at det kommer til å være to milliarder underernærte mennesker i verden i 2050, om ikke noe gjøres.

Det er på tide at vi revurderer hvordan vi dyrker, fordeler og konsumerer maten vår. For å snu denne negative trenden, er det viktig at investeringer i jordbruk rettes mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet. Hvis vi gjør dette på riktig måte, kan jordbruk, skogbruk og fiske sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde.

Innen 2030 skal man ha utryddet sult og sikret alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, blant andre spedbarn, tilgang til trygg, ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat hele året.

Innen 2030 skal man ha utryddet alle former for feilernæring, og innen 2025 nådd de internasjonalt avtalte målene som gjelder veksthemming og avmagring hos barn under fem år, samt ivaretatt ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende mødre og eldre personer.

Innen 2030 skal man sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste landbruksmetoder som gir økt produktivitet og produksjon, bidrar til å opprettholde økosystemene, styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre jordkvalitet.