Stoltenberg på plass i New York

0
685
Dagsrapport-fra-FN-Stoltenberg-paa-plass-i-New-York large

Dagsrapport-fra-FN-Stoltenberg-paa-plass-i-New-York large

28. september 2012 Denne uken samles verdens statsledere og regjeringssjefer i New York til FNs 67. generalforsamling. Statsminister Jens Stoltenberg leder den norske delegasjonen, og får følge av blant andre utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås.

Enklere og billigere livsviktige medisiner for kvinner og barn

Statsminister Jens Stoltenberg presenterte onsdag en ny rapport fra FNs kommisjon om livsviktige medisiner for kvinner og barn. Stoltenberg har ledet kommisjonen sammen med Nigerias president Goodluck Jonathan. Rapporten gir ti anbefalinger for å sørge for det enklere og billigere å få tak i 13 livsviktige medisiner. Det kan redde millioner av liv.

Les pressemeldingen fra Stoltenberg her.

Samtidig presenterte statsminister Stoltenberg sammen med Bill Clinton det første konkrete resultatet av kommisjonens arbeid. I samarbeid med Storbritannia, Sverige, USA, Children’s Investment Foundation Fund (CIFF) og Clinton Health Access Initiative har Norge fått til en avtale med medisinprodusenten Bayer om å halvere prisen for p-pinner for kvinner i fattige land. P-pinnen er et implantat som settes inn i armen, varer i opptil fem år og gir kvinner mulighet til selv å bestemme når de ønsker å bli gravide.

– Vi må ikke trekke oss unna denne typen investeringer. Det lønner seg for alle. Produsentene av medisiner tjener mer, fordi de selger mer. Samtidig setter det fart på økonomien fordi det redder så mange liv og folks helse, sa Bill Clinton.

Kommisjonens anbefalinger følges videre opp med møte i Nigerias hovedstad Abuja i oktober.

Lederskap handler om valg

– Lederskap handler om evne til å ta rett avgjørelse i rett tid samt mot til å levere deretter, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han holdt Norges hovedinnlegg i FNs 67. generalforsamling i New York torsdag 27. september.

Politisk lederskap var et sentralt tema i det norske hovedinnlegget torsdag som ble holdt av utenriksminister Espen Barth Eide. Han fremholdt at ledere som misbruker sin makt, setter sine egne privilegier foran folkets rettigheter. De begår overgrep mot sin egen befolkning, må stå til rette for det. For dette er et valg de har tatt, understreket han og viste blant annet til at regimet i Syria har mistet all legitimitet. Eide snakket også om lederskap i FN, og uttrykte sterk støtte til generalsekretærens arbeid med å reformere verdensorganisasjonen.

– Men skal vi lykkes med å få et mer effektivt FN må medlemslandene slutte med detaljstyringen og gi generalsekretæren det handlingsrom han trenger til å lede, var Eides klare beskjed.

Les hele innlegget her.

Toppmøte om krisen i Sahel

Utviklingsminister Heikki Holmås deltok på et høynivåmøte om Sahel som ble ledet av FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Møtet samlet regjeringssjefer, statsråder og representanter for landene i Sahel-regionen, internasjonale og regionale organisasjoner, samt giver. Ban Ki-moon lanserte FNs integrerte strategi for Sahel, en strategi som tar mål av seg å koordinere og styrke innsatsen for sikkerhet og stabilitet i regionen.

Sahel preges av en rekke utfordringer knyttet til klimaendringer og matvarekriser, fattigdom og skjøre stater, politisk uro og organisert kriminalitet. Giverland som blant annet USA, EU og Norge, ga sin fulle støtte til FNs strategi, lovet bistand og ønsket velkommen Ban Ki-moons beslutning om å utnevne en spesialrepresentant for Sahel.

Utviklingsminister Holmås la i sitt innlegg vekt på kvinners rolle i utviklingssammenheng og viet også situasjonen i Mali mye oppmerksomhet. Krisen i Mali var symptomatisk på utfordringene i regionen og truet stabiliteten i regionen, hevdet Holmås.

Kvinners rettigheter – en smart investering

Kronprinsesse Mette-Marit talte på et møte om verdien av å investere i kvinner, «Smart Business: The Power of Investing in Women» i regi av organisasjonen Women Deliver. Kronprinsessen fortalte hvordan møtet med kvinner og barn med hiv og aids i Malawi hadde motivert henne til å bli spesialutsending for FNs aidsprogram (UNaids).

De andre talerne var Jeni Klugman fra Verdensbanken, Barbara Bush, leder av Global Health Corps og Nyaradzayi Gumbonzvanda, generalsekretær i World YWCA. De ga alle sine ulike perspektiver på hvorfor det lønner seg å investere i kvinner.

Lansering av klimarapport

Gro Harlem Brundtland var med og kastet glans da Bangladesh, som formann for Climate Vulnerable Forum, lanserte onsdag den andre utgaven av rapporten Climate Vulnerability Monitor (sammendrag her). Rapporten gir en grundig og grafisk gjennomgang av kjente og ukjente data. Målet er, gjennom statistikk, å synliggjøre kostnadene ved klimaendring samt vise at mange land allerede er påvirket av dem. Dette gjelder spesielt Afrika, men også vestlige land.

Rapporten fokuserer også på de mer langsiktige konsekvensene, særlig for små øystater og lavereliggende land. Bangladesh’ statsminister Hasina frykter en situasjon hvor titalls millioner bangladeshere blir tvunget til å flytte på seg som følge av havstigning. Hun oppfordret rike land til å stå ved sine forpliktelser. Omkvedet under lanseringen var at kampen mot global oppvarming ikke bare er nødvendig for å spare miljø og menneskeliv, men også for å spare penger. Oppfordringen til verdens finansministre var derfor å bruke forebyggende klimapolitikk som forebyggende økonomisk politikk.

Kilde: Utenriksdepartementet og FN-sambandet